Skip to main content

Den femte revolution. Fortællinger fra hjernens tidsalder

Per Vestergaard, pve@psykiatri.aaa.dk

23. nov. 2007
2 min.

Gyldendal, 2007

312 sider

Pris: 299 kr.

ISBN 9788702059861

Videnskabsjournalisten Lone Frank er draget vestpå for at levere en øjenvidneskildring af kampen mellem materialisme og ånd. Her er det ikke blåjakker og rødhuder, der fører våbnene, men hjerneforskere bevæbnet med skannere, der kæmper mod åndsformørkede metafysikere. De fleste af nutidens succesfulde hjerneforskere bor øjensynligt i USA og især på Vestkysten. Her har Lone Frank opsøgt dem i deres laboratorier for at kunne berette fra den forreste frontlinje. Man må beundrede den energi og det gåpåmod, forfatteren udviser. Hun tager ikke et nej for et nej men kæmper sig stædigt forbi skanser besat med sekretærer og ph.d.-studerende, indtil hun selv er på plads i skanneren og kan berette fra det klaustrofobe rør med dets skræmmende lyd- og synspåvirkninger. Senere, når skanningsresultaterne skal tolkes og sættes ind i en større sammenhæng, møder vi forfatteren i samtaler med de hotteste navne i nutidens hjerneforskning. Og de kommer vidt omkring: Fra religion og moral, over lykke og forbrug, til retssystemets tvivlsomme afgørelser. Skanningerne afslører, uanset problemstilling, at felter i hjernebarken, der repræsenterer fornuften, bestandig er i konflikt med dybereliggende hjernestrukturer, der styrer de evolutionsmæssigt mere primitive følelsesmæssige udtryk. En pointe i bogen er, at vi mennesker, trods al civilisationens fornuftsfernis, fortsat er i vore primitive følelsers vold. Men vi trøstes med, at hjerneforskningens resultater nok skal ændre på dette kedelige forhold.

Bogens styrke ligger i beskrivelsen af miljøer og personer lige der, hvor fremtiden skabes. Læger vil nok savne en diskussion af den nyeste forsknings betydnings for behandling og forebyggelse af de store hjernesygdomme, et område forfatteren kun berører sporadisk. Hun er mere optaget af, hvordan den nyeste hjerneforskning påvirker vores eksistensvilkår forstået som selvopfattelsen og forholdet til Gud og næsten. Disse eksistensfilosofiske spørgsmål kan naturvidenskaben, trods skanningsteknologiens udvikling, kun behandle temmelig foreløbigt. Det er dog forfatterens udtrykte håb, at naturvidenskabens klare lys snart vil bortjage religionens formørkende ånder.

De store eksistentielle spørgsmål, som bogen rejser, kræver en supplerende filosofisk uddybning. Her kommer forfatteren desværre til kort. Hverken Kierkegaard, Løgstrup eller nogen anden stor tænker, har fået lov at beånde dette projekt. Også sproget er problematisk: En beskrivende journalistjargon, der gør sig udmærket i en avisreportage, men som over 300 sider trætter med sin anstrengte friskhed og trivielle gentagelser. Utallige er for eksempel de hårfarver og frisurer, forfatteren iagttager hos de (oftest) mandlige forskere, hun møder. Kan man se bort fra den filosofiske smalkost og bære over med sprogbehandlingen, vil læseren kunne nyde en spændende rapport fra hjernetroldmændenes fagre nye verden. De opsigtsvækkende forskningsresultater stimulerer debatten om sjæl, ånd og metafysik men udgør næppe nogen trussel mod disse domæner. Det er bogens ufrivillige vidnesbyrd.