Skip to main content

Den følsomme hjerne

Klinisk psykolog Bo Møhl E-mail: Bo.Moehl@regionh.dk

18. jun. 2010
2 min.

Forfatter: Hart S

Forlag: København: Hans Reitzels Forlag, 2009

SIDER: 280

Pris: 298 kr.

ISBN: 978-87-412-5342-8

BOGANMELDELSE

Psykologen Susan Hart gør effektivt op med den dikotomiske tænkning om arv og miljø, som stadigvæk præger dele af psykologien og psykiatrien. Udvikling af hjerne og personlighed og herunder personlighedsforstyrrelser er i sidste ende et samspil mellem gener og miljø.

Barnet er genetisk programmeret til aktivt at kunne indgå i et gensidigt samspil med omsorgspersonen, hvilket har afgørende betydning for, hvordan hjernen udvikler sig. Specielle dele af hjernen er ekstremt formbare, og en fejl- eller understimulering i de første leveuger vil kunne resultere i en permanent utilpasset adfærd, som ikke automatisk korrigeres gennem normale erfaringer senere i livet. Det trygge og harmoniske samspil har afgørende betydning for vækst af neurale kredsløb i og mellem autonome, limbiske og kortikale strukturer i barnets hjerne, som er de kredsløb, der er nødvendige for udvikling af selvregulerende funktioner. Omvendt ved vi, at de børn, der er vokset op i et belastet miljø eller har savnet en tryg tilknytningsfigur, reagerer med stress og et forøget kortisolniveau, som medfører risiko for, at hippocampus svækkes gennem neurontab, hvorved individets evne til at fastholde opmærksomhed og koncentration samt adækvat regulering af affekter kompromitteres. Dette er undersøgt hos adoptivbørn, der har tilbragt de første levemåneder i rumænske børnehjem. Jo tidligere forstyrrelserne indtræffer, og jo længere de varer, desto mere omfattende konsekvenser får de.

Bogen er en sammenskrivning af forfatterens to store bind »Hjerne, samhørighed, personlighed« (2006) og »Betydning af samhørighed« (2006) og er et eminent eksempel på pædagogisk og fagligt redelig formidling af neuroaffektiv udviklingspsykologi, som forfatteren kalder denne komplekse integration af neurofysiologi, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Det er en meget velskrevet, vedkommende og vigtig bog, som fortjener udbredelser i specialer, hvor man arbejder med menneskelig bevidsthed.