Skip to main content

Depression - en folkesygdom

Formand Karen Margrete Nielsen, Depressions Foreningen. E-mail: k_m_nielsen@mail.tele.dk

16. okt. 2006
2 min.

Ugeskrift for Læger nr. 26, den 26. juni - tillæg om folkesygdomme (Kronisk udfordring) - giver anledning til et par kommentarer fra DepressionsForeningen:

Afsnittet om psykiske lidelser er pænt sagt mangelfuldt, der skelnes ikke klart mellem psykotiske og ikkepsykotiske lidelser, og skizofreni hører ikke hjemme under folkesygdomme.

Depression derimod er en folkesygdom, se f.eks. Poul Videbechs artikel »Depression - en folkesygdom« på Netdoktor, hvoraf det fremgår, at ca. 200.000 danskere til hver en tid lider af depression. Sundhedsstyrelsen har derfor også udsendt en pjece om depression til de praktiserende læger i lighed med pjecerne for de andre folkesygdomme. I parentes bemærket er pjecen om depression sjældent at finde i venteværelset, da den bliver revet væk. Sundhedsstyrelsen har ligeledes nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe for et referenceprogram om unipolar depression hos voksne.

Det er ikke korrekt, at der ikke findes nye tal for forekomsten af depression, angst og OCD, samt andre psykiske sygdomme i Danmark. The European Brain Council har udarbejdet en rapport, ifølge hvilken det fremgår, at de affektive sindslidelser hvert år koster det danske samfund 10.625 mia. kr. og angstlidelser 4.166 mia. kr.; heraf udgør de indirekte omkostninger, sygefravær, førtidspension og for tidlig død 49%. Hjernelidelser udgør 35% af den totale sygdomsbyrde i Danmark.

Også afsnittet om patientforeninger bør have en kommentar. I DepressionsForeningen undrer vi os såre over ikke at være nævnt (heller ikke OCD-foreningen eller Angstforeningen er nævnt). Vi er immervæk talerør i Danmark for medpatienter og pårørende til den sygdom, som WHO skønner om 10-15 år vil være den andenværste sygdom på verdensplan. DepressionsForeningen starter i august en kampagne henvendt specielt til de pårørende for ad den vej at arbejde for tidlig intervention. Beregninger viser, at ca. 50% af patienter med depression i behandlingskrævende grad aldrig kommer i behandling.

Da Ugeskrift for Læger altid er lødigt, er vi i DepressionsForeningen ret skuffede over, at dette tillæg ikke lever op til Ugeskriftets sædvanlige standard.