Skip to main content

Der findes skam retningslinjer for tinnitus-udredning

Ledende overlæge, formand for Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab, Rikke Schnack-Petersen, Høreklinikken, OUH
E-mail: rikke.schnack-petersen@rsyd.dk
Interessekonflikter: ingen

27. okt. 2014
1 min.

I statusartiklen i Ugeskrift for Læger den 16. oktober [1] anføres, at der ikke findes retningslinjer for læger omhandlende udredning og behandling af tinnitus. Dette er ikke helt korrekt.

Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab (DMAS) udarbejdede i 2013 på opfordring fra Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi de første korte kliniske retningslinjer inden for det audiologiske fagområde. Heriblandt er således en retningslinje for udredning og behandling af tinnitus, som er specielt rettet mod læger, og som er vedtaget i DMAS og følges på landets audiologiske afdelinger. Den er bl.a. tilgængelig på DMAS’ hjemmeside: www.dmasaud.dk under fanebladet KKR.

Referencer

LITTERATUR

  1. Larsen DG, Ovesen T. Udredning og behandling af tinnitus. Ugeskr Læger 2014;176:V04140242.