Skip to main content

Det sammenhængende sundhedsvæsen kræver mere lægelig ledelse

Lægeforeningen Hovedstaden har siden Lægemødet 2019 arbejdet på at få Lægeforeningens politik om lægelig ledelse ud at leve. Sammen med Region Hovedstaden har vi sat fokus på, hvordan vi får flere læger til at vælge ledelse til gavn for det sammenhængende sundhedsvæsen.

Bestyrelsen for Lægeforeningen Hovedstaden: Helene Hvidman Anders Hebert Kathri Marcussen Nina Åslund Rasmus Pold og Morten B. Petersen E-mail: helenehvidman@dadlnet.dk

6. jul. 2020
3 min.

Et tværsektorielt sundhedsvæsen kræver stærke ledelseskompetencer

Vi står i en tid, hvor omorganiseringen af vores sundhedsvæsen bl.a. har medført færre og større hospitalsenheder med sammenlægning af afdelinger fordelt på flere matrikler. Ønsket om, at mere behandling skal varetages af primærsektoren, betyder, at tværsektoriel ledelse bliver stadig vigtigere. At skabe synlig ledelse i et sundhedsvæsen under konstant forandring kræver stærke lederkompetencer, og lægefaglig baggrund er væsentlig for, at vi lykkes.

Derfor arrangerede Lægeforeningen Hovedstaden sammen med Region Hovedstaden tidligere på året et seminar om, hvordan vi får flere læger i ledelse. Alle var enige i, at lægefaglig ledelse er fundamental for at drifte og udvikle sundhedsvæsenet. Og regionsdirektør Svend Særkjær gjorde det klart, at man fra regionens side ønsker lægelige ledere på alle ledelsesniveauer. Men hvordan sikrer vi, at flere læger vælger ledelse til og får de nødvendige kompetencer?

Synliggør værdien af lægelig ledelse

På seminaret påpegede flere af deltagerne, at talent og interesse for det organisatoriske og administrative ikke vægtes lige så højt som f.eks. kliniske færdigheder. Flere yngre læger gav udtryk for, at de ikke anspores til at vælge ledelsesdiscipliner til under deres speciallægeuddannelse. Det understreger behovet for, at vi læger taler ledelse op som en lægefaglighed og bakker op om de læger, der har ambitioner om at gå ledelsesvejen.

Flere deltagere påpegede på seminaret, at opgaven som ledende overlæge er meningsfuld, men desværre ofte ses som en uriaspost, hvor man bliver klemt mellem direktion og medarbejdere, udfordret af evige besparelser og med begrænset ledelsesrum. Der er behov for at synliggøre, hvordan man som lægelig leder skaber balance mellem høj faglighed og økonomisk drift, sikrer udvikling og retning i hele sundhedsvæsenet og bygger bro mellem klinikken og direktionsgangene.

Målrettet talentudvikling og kurser i ledelse

Lægeforeningen Hovedstaden bakker op om Region Hovedstadens fokus på lægelig ledelse og har derfor følgende forslag for at sikre rekruttering og kompetenceudvikling af fremtidens lægelige ledere:

Øget fokus på, hvordan vi forbereder den praktiserende læge yderligere på ledelsesopgaven og styrker lægernes kompetencer inden for tværsektoriel ledelse.

Systematisk talentudvikling. Formålet er at anspore læger til at vælge ledelse til og sikre, at fremtidens ledere spottes og begynder deres lederudvikling tidligt. Kurset skal give konkrete ledelsesværktøjer og klæde deltagerne på til at prøve kræfter med konkrete ledelsesopgaver. Mentorprogram, hvor læger med interesse for ledelse får en lægelig leder som mentor med mulighed for trainee-forløb.

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

Lægeforeningen Hovedstaden ser frem til at løfte arbejdet yderligere. Det er vores ambition sammen med Region Hovedstaden at få flere læger til at vælge ledelse til, at fastholde de læger, der har påtaget sig ledelsesopgaven, og at sikre den fortsatte kompetenceudvikling af lægelige ledere, herunder at sikre bedre kompetencer inden for det tværsektorielle. Lægerne er klar!