Content area

|

Dipyridamolinfusion ved kronisk obstruktiv lungelidelse

Forfatter(e)
Overlæge Søren Steen Nielsen. E-mail: ssn@dadlnet.dk Overlæge Michael Rehling. Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Skejby Sygehus. Overlæge Birger Hesse. Overlæge Jann Mortensen. Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, H:S Rigshospitalet
Nøjgaard et al har i Ugeskrift for Læger beskrevet anvendelse af dipyridamolinfusion (DIP) hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) [1]. Man har sammenlignet VC, FVC, FEV1 og PEF før, under og efter DIP hos 29 patienter med KOL med en kontrolgruppe bestående af 29 uden KOL. På basis heraf konkluderer forfatterne: »Patienter med KOL kan ifølge denne undersøgelse belastes farmakologisk med dipyridamol ved myokardiescintigrafi uden øget respiratorisk risiko«. Vi finder det imidlertid betænkeligt at drage denne konklusion for alle KOL-patienter på basis af artiklen....
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar