Skip to main content

Elektrokardiologi

♠ Overlæge Carsten Toftager Larsen E-mail: cala@geh.regionh.dk

16. apr. 2007
2 min.


Elektrokardiogrammet (ekg) er den mest udbredte undersøgelse hos patienter med hjerte-kar-sygdomme. Hvile-ekg'et i 12 afledninger anvendes både ved ambulante kontroller og i den akutte diagnostik af patienter med hjerte-kar-sygdomme. Kontinuerlig ekg-monitorering af indlagte patienter med høj risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelse har stor udbredelse og anvendes for at kunne diagnosticere behandlingskrævende takyarytmier og blok/bradykardi.

Der har i mange år eksisteret rigt illustrerede engelsksprogede og dansksprogede bøger om ekg, både i kittellommestørrelse og størrelse. Der er næppe den medicinstuderende eller læge, som ikke har fundet vejledning i Sandøe & Sigurds bøger samt P.E. Bloch Thomsens kittelbog over hvile-ekg i 12 afledninger. Den aktuelle bog er mere en beskrivelse af forskellige ekg-modaliteters teknik og anvendelighed og kan ikke erstatte andre fyldigt illustrerede bøger om ekg.

Elektrokardiologien har inden for de sidste år gennemgået en dramatisk udvikling, som for en stor del beror på de muligheder, som databearbejdningen af ekg-signalet tilbyder. Den aktuelle bog giver et godt overblik over teknikken og fejlkilderne i forskellige ekg-modaliteter. Hovedvægten er lagt på klinisk anvendelige metoder, men metoder, som er på forskningsstadiet, beskrives også. Kapitlerne omhandler signalbehandlingen i ekg, hvile-ekg, præhospitalt ekg, arytmiovervågning, kontinuerlig iskæmi-overvågning, ekg hos fostre, ekg ved arbejdstest, ambulant ekg, invasiv elektrofysiologisk udredning, pacemaker-ekg, hjertefrekvensvariabilitet, sene potentialer, højfrekvens-ekg, noninvasiv analyse af atrieflimmer, QT-dynamik og -dispersion samt T-taksalternans. Især kapitlerne om invasiv elektrofysiologisk undersøgelse, radiofrekvens-ablations-behandling og pacemaker ekg er et godt supplement til den eksisterende danske litteratur om ekg.