Skip to main content

Emergency medicine. A comprehensive study guide. Sixth edition Tintinalli J, Kelen G, Stapczynski J, eds.

Reservelæge Per P. Bredmose E-mail: bredmose@dadlnet.dk

31. okt. 2005
2 min.

Tintinallis Emergency medicine er grundstenen i mange engelske, amerikanske og australske modtagelser og skadestuer.

6. udgave af bogen er yderst omfattende og velskrevet. Bogen er med 28 kapitler, som yderligere er underopdelt i

i alt 312 emner - et stort værk, der rummer alle facetter af modtagelse og behandling af den akutte patient. De 418 bidragydere er fortrinsvis fra Nordamerika, men mange steder i bogen er der henvisninger til praksis i Europa. Så selv om bogen fremstår meget amerikansk kan den let appliceres på europæiske og danske forhold.

Bogen samler information omkring alle akutte emner inden for både medicinske og kirurgiske sygdomme, ligesom den indeholder et stort afsnit om akutte pædiatriske problemstillinger. Yderligere er der også afsnit om præhospital medicin, forgiftninger, øre-, næse-, hals- og øjensygdomme, akut psykiatri samt om den ældre patient. Væsketerapi, analgesi og anæstesi samt en del kliniske procedurer er også beskrevet.

Hvert kapitel er systematisk opbygget med en kort teoretisk indledning, patofysiologi, kliniske og parakliniske fund, differentialdiagnoser og behandling. Behandlingsafsnittene er fyldt med »praktiske gode råd«, ligesom faldgruber også er nævnt. Alle kapitler afsluttes med en fyldig opdateret litteraturliste. Der er få illustrationer men en del oversigtstabeller, hvor det skønnes passende.

Emnerne er beskrevet i et sådan omfang, at såvel den kirurgiske som den medicinske skadestue samt de fleste medicinske modtage-/observationsafdelinger vil finde bogen nyttig. Mange kapitler indeholder således oplysninger om, hvilke patienter, der under givne forholdsregler kan sendes hjem, ligesom disse forholdsregler også er nævnt. Den praktiske vinkling på bogen er uvurderlig.

Et godt eksempel på bogens dækning af aktuelle emner ses i afsnittet »Newer resuscitative techniques«, hvor både ambus cardiopump, minimal invasive direct cardiac massage, adenosine og »thrombolysis during CPR« er nævnt. Yderligere findes et nyttigt afsnit om utraumatiske led- og muskelsmerter, hvor der er angivet mange praktiske løsningsforslag til behandling. Afsnittet om forgiftninger er ligeledes meget omfattende med en gennemgang af relevante forgiftninger samt skematiske oversigter over differentialdiagnostikken af disse.

Indholdsfortegnelsen fylder 125 sider, men er forbilledlig, idet man hurtigt finder det man søger tillige med eventuelle krydshenvisninger.

I takt med at der kommer større fokus på akutmedicin i Danmark, bliver det interessant at se, om Tintinallis bog vil få den plads som den til fulde fortjener. Bogen er et »must« for alle, som beskæftiger sig med »emergency medicine« på et seriøst plan, hvad enten det er præhospitalt eller inhospitalt.

Bogen kan varmt anbefales!

USA, McGraw Hill, 2004.
2.043 sider. Pris: 105 GBP.
ISBN 0-07-138875-3