Content area

|

En fælles forening gør os stærkere

En fusion af Overlægeforeningen/FAS og Yngre Læger er en stor beslutning, og derfor skal vi have grundige drøftelser af, hvad en eventuel fusion vil betyde. Vi har sat to år af til denne proces. Nøgleordene er dialog og inddragelse, og vi begynder allerede denne sensommer med informations- og debatmøder, skriver Helga Schultz formand for Yngre Læger og Lisbeth Lintz formand for Overlægeforeningen
f.v. Formand for overlægeforeningen Lisbeth Lintz & Formand Helga Schultz, Yngre Læger.
Forfatter(e)
Helga Schultz formand for Yngre Læger og Lisbeth Lintz formand for Overlægeforeningen

Yngre Læger og Overlægeforeningen favner de samme læger, men vi gør det på forskellige tidspunkter i karriereforløbet. Det er en opdeling, som ikke ses mange andre steder i fagforeningsverdenen.

Vores vurdering er klar: Ved at slå os sammen til én fælles forening for alle ansatte læger, står vi stærkere. En fusion vil være en fordel for den enkelte ansatte læge og for fællesskabet af alle ansatte læger.

Muligheden for bedre arbejdsmiljø. Stærkere overenskomster. Større gennemslagskraft. Det er de væsentligste bevæggrunde til, at Yngre Lægers og Overlægeforeningens bestyrelser har vedtaget at undersøge muligheden for en fusion af de to foreninger. Med en fusion vil vi kunne samle alle ansatte læger i én forhandlingsberettiget organisation, som man vil kunne være medlem af hele sit lægeliv. En fælles forening vil have større muskler og dermed stå stærkere over for blandt andet arbejdsgiverne.

I hverdagen deler vi som læger ikke kun arbejdspladser. Vi deler også mange af de udfordringer, der følger med arbejdslivet i sundhedsvæsenet. Uanset om man er nyuddannet KBU-læge, i gang med sin hoveduddannelse på et hospital eller i almen praksis, speciallæge, overlæge eller ledende overlæge, arbejder vi i det samme sundhedsvæsen. Et presset sundhedsvæsen, der giver os fælles udfordringer, når det gælder både arbejdsvilkår og den kvalitet i behandlingen, vi stræber efter.

Vi oplever alle mangel på ressourcer, tid til patienterne og tid til den lægelige videreuddannelse og efteruddannelse. It-systemer, der ikke altid understøtter vores kliniske arbejde, er et fælles vilkår for alle. Det samme er øget stress og arbejdsgivere, der presser overenskomstens grænser og ønsker øget fleksibilitet i opgaver, geografi og arbejdstid.

Men selv om vi har så mange fælles dagsordener i hverdagen på jobbet, forhandler yngre læger og overlægerne alt for ofte hver for sig med ledelserne f.eks. om at forbedre arbejdsmiljøet.

I en fælles forening vil vi kunne forhandle sammen og dermed stå stærkere. Både lokalt på sygehuse og hospitaler og når vi sidder over for arbejdsgiverne ved overenskomstbordet.

De mange fælles dagsordener har medført, at vi i de senere år har haft et voksende samarbejde i både overenskomstregi og på det faglige og sundhedspolitiske område. Det oplever vi som en styrke for vores medlemmer og for alle læger.

Derfor tror vi på, at vi kan stille alle ansatte læger stærkere, hvis vi taler på vegne af alle, uanset hvor længe man har været uddannet, hvor mange år man har arbejdet, og hvor man er i sit karriereforløb. Som fagforeninger er overenskomst og arbejdsvilkår vores kerneopgaver, og derfor mener vi, at det giver stor mening at slå vores foreninger sammen.

Bestyrelserne i Overlægeforeningen og Yngre Læger er enige om at arbejde hen mod en fusion. Men der skal være bred opbakning til ideen, hvis det skal lykkes. For i demokratiske organisationer som vores er det ikke formænd eller bestyrelser, der alene tager stilling til en mulig fusion. Det er de tillidsvalgte repræsentanter, der træffer den endelige afgørelse efter en langvarig og tæt dialog med medlemmerne.

En fusion af Overlægeforeningen/FAS og Yngre Læger er en stor beslutning, og derfor skal vi have grundige drøftelser af, hvad en eventuel fusion vil betyde. Vi har sat to år af til denne proces. Nøgleordene er dialog og inddragelse, og vi begynder allerede denne sensommer med informations- og debatmøder.

Så følg med på vores hjemmesider, sæt kryds i kalenderen til medlemsmøderne og tag del i debatten. Vi ses!

Med en fusion vil vi kunne samle alle ansatte læger i én forhandlingsberettiget organisation,
som man vil kunne være medlem af hele sit lægeliv.

Blad nummer: 

Right side

af Christen Ravn | 13/06
4 kommentarer
af Rasmus Philip Nielsen | 13/06
2 kommentarer
af Carsten Reidies Bjarkam | 10/06
1 Kommentar
af Inger Ros | 08/06
4 kommentarer
af Birger Kreutzfeldt | 08/06
1 Kommentar
af Leo Kirkegaard Winther | 07/06
1 Kommentar
af Andreas Sven Lennart Saine Granlund | 07/06
1 Kommentar