Skip to main content

Et hjertesuk ...

Speciallæge i almen medicin, dr.med. Inga Marie Lunde, Silkeborg. E-mail: i.m.lunde@dadlnet.dk
17. jun. 2011
04 min

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Under papiroprydning i sidste uge blev jeg temmelig nedtrykt. Det skete, da jeg nåede til Ugeskrift for Læger nr. 9 fra 28. februar 2011.

Jeg valgte at gemme artiklen: »Behandlingsresistent depression kan behandles« [1]. Med en selvmodsigende titel og skrevet af forskere »uden interessekonflikter«. Resten af bladet var hurtigt gennemset, indtil mit blik fangede en annonce på s. 678 om et symposium på Rigshospitalet. Det første navn i programmet var nemlig en af depressionsartiklens forfattere. Han var chairman for symposiet, som er arrangeret af Dansk Selskab for Affektive Lidelser, og »muliggjort med støtte fra Astra Seneca, Bristol-Myers Squibb, Lilly og Servier«.

Dette »videnskabelige selskab«'s webside oplyste, at forfatteren også er formand for »selskabet«, som er støttet af de selvsamme fire firmaer.

Hvad mon Lægemiddelstyrelsen skriver om forfatteren, som i Ugeskriftet angiver: »ingen interessekonflikter«?

Ifølge Lægemiddelstyrelsens liste har forfatteren, som er chairman for »symposiet« og formand for det »videnskabelige selskab«, der er støttet af de fire ovennævnte firmaer, tillige tilladelse til ni finansielle tilknytninger til lægemiddelvirksomheder. Selv om han i depressionsartiklen [1] angiver: »ingen interessekonflikter«!

Dette hjertesuk er ikke mindre end det, der blev udløst af en tilsvarende falsk interesseangivelse [2], som jeg beskrev i Ugeskriftet den 18. april [3].

På den baggrund er anbefalingerne i den deprimerende artikel måske så indlysende, så det ikke er nødvendigt at gemme den.

  1. Vinberg M, Levinsen MF, Kessing LV. Behandlingsresistent depression kan behandles. Ugeskr Læger 2011;173:651-4.

  2. Nissen JB, Thomsen PH. Medikamentel behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand hos børn/unge. Ugeskr Læger 2011;173:801-6.

  3. Lunde IM. Interessekonflikter og troværdighed. Ugeskr Læger 2011;173:1223-4.

> Svar:

Professor Lars Vedel Kessing. E-mail: Lars.Vedel.Kessing@regionh.dk. Overlæge Maj Vinberg. Kompetencecenter for Affektive Lidelser, Psykiatrisk Center København

Lars Vedel Kessing har holdt foredrag og været chairman ved arrangementer støttet af Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Lundbeck, AstraZeneca, Pfizer, Wyeth, Servier, Janssen-Cilag og har tillige deltaget i advisory board-møder for Bristol-Myers Squibb.

Maj Vinberg har holdt foredrag ved arrangementer støttet af Eli Lilly, AstraZeneca, Servier, Janssen-Cilag og har deltaget i advisory board-møder for AstraZeneca og Servier.

Vi finder Ugeskrift for Lægers nye linje med at deklarere samarbejdsrelationer med virksomheder hensigtsmæssig, uanset om de skønnes at måtte udgøre en interessekonflikt ved at anvende ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest.

Ved en beklagelig fejltagelse er ovennævnte samarbejdsrelationer ikke blevet nævnt i oversigtsartiklen over behandlingsresistent depression [1], hvorfor vi takker Inga Marie Lunde for at gøre os opmærksom herpå. ICMJE Form for Disclosure er nu tilgængelig i forbindelse med aktuelle indlæg og ved den elektroniske version af artiklen.

Det kan tilføjes, at manuskriptet blev indsendt til Ugeskrift for Læger (den 25. september 2009), før de nye regler om interessetilkendegivelse ved Ugeskriftet startede testfasen (den 18. oktober 2009) [2] og trådte i kraft [3].

  1. Vinberg M, Levinsen MF, Kessing LV. Behandlingsresistent depression kan behandles. Ugeskr Læger 2011;173:651-4.

  2. Rosenberg J. Standardformular til angivelse af interessekonflikter i The International Committee of Medical Journal Editors-tidsskrifterne. Ugeskr Læger 2009;171:3065.

  3. Rosenberg J. Offentliggørelse af interessekonflikter i Ugeskrift for Læger og Danish Medical Bulletin. Ugeskr Læger 2011;173:179.

> Svar:

Videnskabelig redaktør Jacob Rosenberg

Inga Marie Lunde antyder, at anbefalingerne i artiklen af Vinberg et al ikke kan bruges, fordi forfatterne har berøring med medicinalindustrien.

Man kan ikke bortdømme eksperter i at skrive videnskabelige artikler om et emne, blot fordi de har haft samarbejde i forskellig grad med et eller flere medicinalfirmaer, som kan have interesse i emnet. Snarere tværtimod. Det er naturligt og ofte til gavn (fagligt) for begge parter, at der er berøringsflade mellem firmaer, som udvikler og sælger medicin, og eksperter i klinikken eller præklinikken. Denne problemstilling er anerkendt internationalt og har netop resulteret i udviklingen af en standardformular til at deklarere sådanne potentielle interessekonflikter.

Vi har i International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) arbejdet med dette gennem nogle år, og alle medlemstidsskrifterne og flere hundrede yderligere anvender nu formularen. Det er dog oplagt, at interessekonflikterne, uanset anvendelsen af ICMJE-formularen, burde have været angivet i artiklen. Indtil anvendelse af ICMJE-formularen har vi trykt de interessekonflikter, som forfatterne har angivet på den underskrevne forfatterskabserklæring. Efter indførelse af ICMJE-formularen har der været en del problemer, vedrørende hvilke af de potentielle interessekonflikter som skulle anføres efter artiklen, og vi har derfor ligesom en række andre tidsskrifter p.t. valgt den løsning at henvise til nettet, hvor de originale ICMJE-formularer lægges.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen