Skip to main content

Evidensen er hypertynd for hypertont saltvand til spædbørn med bronkiolitis

Sune Rubak anbefaler i sin leder at inhalationsbehandling med forstøvet hypertont saltvand til spædbørn med bronkiolitis introduceres på de danske børneafdelinger. Den anbefaling finder jeg utilstrækkeligt underbygget. Læs svar sidst i indlægget.

Colourbox

Overlæge, dr.med. Bent Klug, Børne-Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital. E-mail: bent.helmuth.klug@regionh.dk. Interessekonflikter: ingen

18. mar. 2024
3 min.

Med afsæt i en nylig metaanalyse [1] anbefaler Sune Rubak i Ugeskrift for Læger den 5. februar, at inhalationsbehandling med forstøvet hypertont saltvand til spædbørn med bronkiolitis introduceres på de danske børneafdelinger [2]. Den anbefaling finder jeg utilstrækkeligt underbygget.

Forfatterne til metaanalysen anfører i deres konklusion: »Nebulised hypertonic saline may modestly reduce length of stay amongst infants hospitalised with acute bronchiolitis and may slightly improve clinical severity score. – The certainty of the evidence was low to very low for all outcomes, mainly due to inconsistency and risk of bias«.

Desuden påpeger forfatterne, at siden 2017-udgaven af deres metaanalyse har de nedgraderet pålideligheden af de fleste klinisk relevante outcomes. Metaanalysen omfatter 34 studier, hvoraf hovedparten er relativt små patientmaterialer fra alle verdensdele, publiceret de seneste 20 år.

Flere studier har vist, at forstøvet hypertont saltvand giver en lille reduktion i symptomscore og risikoen for indlæggelse. Værdien af symptomscore er dog usikker og i et stort europæisk studie, hvor man fandt en reduktion af symptomscore, var der ingen effekt på risikoen for indlæggelse [3].

De sygeste børn er indlagt, og her er indlæggelsesvarigheden den bedste indikator til vurdering af behandlingseffekt.

En anden nyligt publiceret metaanalyse [4] har sammenlignet indlæggelsesvarigheden i studier udført i forskellige verdensdele, og man kom i analysen frem til, at i europæiske studier var der ingen effekt af hypertont saltvand, mens dette var tilfældet i asiatiske og særligt kinesiske studier. Uanset hvad forklaringen er på disse forskelle, bidrager det til at nedtone iveren med at introducere inhalationsbehandling med hypertont saltvand.

I næsten alle studier har placebobehandlingen været forstøvet isotont saltvand, som formentlig har en effekt hos spædbørn med bronkiolitis [5]. Der er imidlertid ikke belæg for nogen betydende forskel på effekten af hypertont og isotont saltvand. Om de to behandlinger er bedre end ingenting, er indtil videre uafklaret.

I tidens løb har mange behandlinger været afprøvet på spædbørn med bronkiolitis. De fleste behandlinger har kun haft kort levetid og er blevet forladt, i takt med at tilstrækkeligt mange gode studier ikke har vist nogen klinisk relevant effekt.

Meget tyder på, at det samme vil gælde for inhalationsbehandling med hypertont saltvand til spædbørn med bronkiolitis. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelig evidens til at anbefale, at denne behandling tages i brug på de danske børneafdelinger.

Svar

Tak til Bent Klug for kommentar til min leder om anvendelse af hyperton saltvandsinhalation.

Referencer

  1. Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright CE, Klassen TP. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev. 2023;4(4):CD006458. doi: 10.1002/14651858.CD006458.pub5.
  2. Rubak S. Inhalation med forstøvet saltvand er en effektiv og ufarlig behandling af akut bronkiolitis. Ugeskr Læger. 2024;186:V205154. doi: 10.61409/V205154.
  3. Angoulvant F, Bellêttre X, Milcent K et al. Effect of nebulized hypertonic saline treatment in emergency departments on the hospitalization rate for acute bronchiolitis: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2017;171(8):e171333. doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.1333.
  4. Hsieh CW, Chen C, Su HC, Chen KH. Exploring the efficacy of using hypertonic saline for nebulizing treatment in children with bronchiolitis: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Pediatrics. 2020;20(1):434. doi: 10.1186/s12887-020-02314-3.
  5. House SA, Gadomski AM, Ralston SL. Evaluating the Placebo Status of Nebulized Normal Saline in Patients With Acute Viral Bronchiolitis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2020 ;174(3):250-259. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.5195.