Skip to main content

Ezetimibe = omkostningseffektivt

Speciallæge Mats Lindberg, Aabenraa. E-mail: mli@dadlnet.dk

15. sep. 2008
2 min.

Professor Hans Keiding og overlæge Per Hildebrandt har modtaget honorar af Merck Sharp & Dohme (MSD) Danmark for at udarbejde et manuskript om en sundhedsøkonomisk analyse om ezetimibe, som produceres af netop MSD [1]. Er resultatet videnskab eller struktureret argumentation for MSD's produkter?

Et vigtigt videnskabeligt princip er principle of uncertainty. Det betyder, at man ikke skal kende resultatet af det videnskabelige studie, før studiet er gennemført. Principle of uncertainty er sjældent opfyldt i kommercielt sponsorerede sundhedsøkonomiske analyser. Jeg har aldrig set en sundhedsøkonomisk analyse, som et lægemiddelfirma har betalt en sundhedsøkonom for at foretage, hvor man har fundet, at firmaets præparat ikke er omkostningseffektivt.

At Kedling et al konkluderer, at »ezetimibe-koadministration er omkostningseffektiv«, er således forventeligt.

Ezetimibe har aldrig vist sig at mindske risikoen for hjerte-kar-sygdom. Vi ved rent faktisk ikke, om det mindsker risikoen, øger risikoen eller er neutralt. Hvordan kan man så finde frem til, at det er omkostningseffektivt? Jo, forfatterne vælger at antage, at ezetimibe mindsker risikoen. Så kan de elegant regne videre på det.

Bemærk, at ezetimibe på trods af at medføre en pæn kolesterolsænkning ikke mindsker graden af aterosklerose i halskarrene [2].

Næste fidus, som vi også kender fra sponsorerede kliniske studier, er at sammenligne med noget andet end det bedste. Forfatterne vælger f.eks. at sammenligne med 40 mg atorvastatin i stedet for 80 mg atorvastatin på trods af, at 80 mg medfører større kolesterolsænkning, er mere veldokumenteret på hårde endepunkter og koster det samme som 40 mg.

Jeg forstår heller ikke, hvordan forfatterne kan antage, at 80 mg simvastatin kun kan bruges af 16,2% af patienterne, mens ezetimibe tilsyneladende kan bruges af 100%. De skriver gentagne gange om patienter, der ikke tåler 80 mg simvastatin. Men er ezetimibe så mere tolerabel? Træthed, kraftesløshed, abdominalsmerter, diare og hovedpine er alle almindelige bivirkninger, der rammer 1-10% ved behandling med ezetimibe + simvastatin.

Jeg tvivler på, at Keidling et al har trukket disse almindelige bivirkninger og andre mere sjældne, men alvorlige bivirkninger (hepatitis, pankreatitis, rabdomyolyse mv.) fra de gavnlige effekter, som de vælger at antage, at ezetimibe har.

To af Keidling et al's nøglereferencer (nr. 8 og nr. 10) er supplementpublikationer. Det betyder, at nogen har betalt tidsskriftet for at få artiklerne publicerede og, at artiklerne næppe er referentgranskede.

Efter min mening bør Keidling et al's artikel betragtes som et debatindlæg fra MSD, ikke som en videnskabelig publikation.

Interessekonflikter: Kontaktperson for Læger uden Sponsor

Referencer

  1. Keiding H, Hildebrandt P, Alemao E et al. Omkostningseffektivitet i det danske sundhedsvæsen ved ezetimibe-koadministration med simvastatin. Ugeskr Læger 2008;170:2323-6.
  2. Kastelein JJ, Akdim F, Stroes ES et al. Simvastatin with or without ezetimibe in familial hypercholesterolemia. N Engl J Med 2008;358:1431-43.