Skip to main content

Faglighed er vejen til bedre kvalitet, ikke strukturændringer

Formand for Overlægeforeningen, Erik Kristensen, E-mail: ekristensen@dadlnet.dk. INTERESSEKONFLIKTER: Ingen
19. nov. 2010
02 min

Supersygehuse. Klynger. Telemedicin. Fælles akutmodtagelser (FAM). Sygehusene underkastes i disse år omfattende strukturændringer, som kan vise sig at få vidtrækkende konsekvenser for ikke blot behandling, men også medarbejdernes arbejdsvilkår, faglige identitet og engagement.

Desværre sker disse strukturændringer ofte, uden at de er tilstrækkeligt gennemtænkte og uden at sikre opbakning fra de medarbejdere, som skal virke under de nye forhold. Senest har vi set det landet over med etableringen af FAM, som langtfra altid lever op til de krav, der ligger til grund for konstruktionen.

På den baggrund er det stærkt opmuntrende at læse sidste uges Replik (Ugeskriftet 2010;172:3209) fra organisationssociolog, ph.d. Christina Holm-Petersen, Dansk Sundhedsinstitut. Overlægeforeningen kan fuldt ud tilslutte sig hendes budskab om, at de professionelle medarbejderes engagement i virksomheden er langt vigtigere end nye organisationsdiagrammer. Det er lige præcis den indsigt, vi har så meget brug for på sygehusene i øjeblikket.

Overlægeforeningen kan derfor kun opfordre til, at Region Syddanmark, Region Nordjylland og andre, der overvejer at erstatte de eksisterende specialebaserede afdelinger med »klynger«, læser Christina Holm-Petersens indlæg og tage betragtningerne med ind i planlægningen. Det er der i høj grad brug for. Man kunne passende også underkaste de lokale FAM et detaljeret 10.000 kilometers eftersyn og inddrage medarbejderne i arbejdet med at finde holdbare løsninger, som sikrer både kvalitet og engagement. Dette gælder selvsagt også i forhold til arbejdet med klynger og andre mere eller mindre modeprægede organisationsændringer. Uden de fagprofessionelles indsigt og deltagelse vil disse ændringer ikke bidrage til den ønskede forbedring af kvaliteten, snarere tværtimod.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen