Skip to main content

Fatal udgang af pneumokokker, og konklusionen deraf

Alment praktiserende læge Niels Erik Møller, Holte. E-mail: nem@dadlnet.dk
4. nov. 2005
02 min

Ugeskriftet [1] rapporterer den sørgelige historie om en hidtil rask ung kvinde der får pneumoni, får næstbedst behandling og dør.

Når hun får næstbedst behandling skyldes det, at løs mave og lyskesvamp tidligere er registreret som penicillinallergi.

Konklusionen er da nok, at vi skal være tilbageholdende med brug af antibiotika, men pneumokoksepsis kan medføre hurtig død. Kirks Fiskerne har dramatisk beskrevet dette, og tilstanden er lige så farlig som Plasmodium falciparum-malaria.

Jeg vil supplere artiklens konklusion med følgende forslag:

Hvis patienten anfører »penicillinallergi« eller der står et gammelt »Cave«, så eksplorer, i dette tilfælde kunne allergien let afvises. Hvis det er mere uklart, så test. Ved negativ RAST videre til kutan og peroral provokation. Husk at der kan være specifik reaktion på pivampicilliner eller amoxicillin. Vi har mange patienter med de gamle »Cave«, og historien indskærper oprydning.

Start hurtigt antibiotika ved mistanke og vær ikke tilbageholdende, som anført i artiklen. Er der fortsat allergimistanke ved start af pneumonien, kan hurtig hyposensibilisering med penicillin gennemføres over et døgn i de fleste tilfælde.

Supplerende vil jeg anføre en 55-årig kvindelig patient med cøliaki og myelomatose, der i juledagene bliver højfebril med opkastninger, og indlægges efter tre dage, hvorefter penicillin opstartes for pneumoni med pneumokoksepsis. Efter ti dage går hun ad mortem.

Her vil jeg yderligere konkludere, at patienten nok burde være tilbudt pneumokokvaccination i rolig fase, da hun er immunsvag (»funktionel hyposplenisme«) [2].

Indlægget har været forelagt Karen Signe Sønderkær, der ikke har kommentarer.

Referencer

  1. Sønderkær KS, Harboe ZB, Høiby N et al. Fatal udgang af pneumokokpneumoni - en konsekvens af makrolidresistens. Ugeskr Læger 2004;166:1684-5.
  2. Møller NE, Bygbjerg I, Krølner B. Rejsemedicin i almen praksis. København: Arkiv for Praktisk Lægegerning, 2002:286.
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen