Skip to main content

Fiasko for screening for livmoderhalskræft i Fyns Amt på trods af 25 års erfaringer

Speciallæge Peter Bagger, Frederiksberg. E-mail: pbagger@dadlnet.dk

16. okt. 2006
2 min.

Berit Hølund & Per Grinsted opsummerer i Ugeskrift for Læger [1] 25 års erfaringer med screening for livmoderhalskræft (L) i Fyns Amt. Således har man reduceret antallet af L med 71% fra 62 i 1988 til 18 i 2004 og dødeligheden pga. L med 59% fra 29 i 1988 til 12 i 2001. Man har opnået dette resultat ved målrettet at trimme organisationen. Man har som forventet forbedret den analytiske kvalitet i takt med udviklingen, og man har reduceret overforbruget, dvs. prøver som tages uden for screeningen. Man antager, at dette kan tages som udtryk for, at der både hos de alment praktiserende læger og hos kvinderne har været forståelse for og accept af, at der alene skal tages celleprøver ved screening og kontrol af tidligere abnorme fund, og at kvinderne har accepteret et screeningsinterval på tre år. Men ...

  • 16% af de indbudte kvinder deltager ikke i screeningen, og deltagerprocenten er faldende (86,3 i 1996 og 84,0 i 2004).

  • I gruppen af kvinder med L havde ca. 40% i 2000 og 67% i 2004 ikke deltaget i screeningsprogrammet.

  • I 2004 påvises altså 6 tilfælde af L blandt de 84%, som deltager i screeningen, mens 12 tilfælde findes i de 16%, som ikke deltager i screeningen.

Forudsætningen for en succesfuld screening for L er naturligvis, at man løbende forbedrer såvel analytisk kvalitet, organisation som logistik. Men dette kan aldrig være et mål i sig selv. Det primære succeskriterium for screening for L er at udrydde L, og det er langt fra lykkedes. Jeg nægter at tro, at man i Fyns Amts trods screening stiller sig tilfreds med 18 nye tilfælde af L om året, hvoraf kun 6 opdages som følge af screeningen, og hvoraf alle burde have været opdaget før, de blev til L. I stedet for at fremstille screeningen for L i Fyns Amt som en succes, når den nu de facto er en fiasko, burde Berit Hølund og Per Grinsted have givet deres bud på, hvordan det kan gøres bedre - meget bedre.


Referencer

  1. Hølund B, Grinsted P. Screening for livmoderhalskræft i Fyns Amt. Ugeskr Læger 2006;168:2163-6