Skip to main content

Fire år - en umulig frist?

1. reservelæge Nicolai Lohse, Klinisk-epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital E-mail: nl@au.dk

1. jun. 2007
2 min.

Indenrigs- og sundhedsministerens dekret om en frist på fire år fra påbegyndelsen af turnus til start på hoveduddannelsen kan vise sig at blive en frist, som er umulig at overholde selv for den mest målrettede uddannelsessøgende yngre læge. Efter 12 måneders turnus har man tre år tilbage til at starte i et hoveduddannelsesforløb. Efter yderligere 12 måneders introduktionsstilling er der to år tilbage. Mange specialer har kun start på hoveduddannelse en gang årligt, så hvis man er uheldig, kan denne start risikere at ligge 13 måneder efter afsluttet i-stilling (hvis man venter 25 måneder, overskrides fristen jo). Ansøgningstidspunktet for hoveduddannelsesstillingerne ligger ofte seks måneder inden stillingsstart, hvilket betyder, at man skal søge senest syv måneder efter afsluttet i-stilling. Det kan derfor blive tvingende nødvendigt at skaffe sig en i-stilling i det rette speciale senest syv måneder efter afsluttet turnus. Det ender altså med at blive rent lotteri at være så heldig, at der i det hele taget er en ledig i-stilling inden for den periode. Helt umuligt bliver det, hvis man ønsker at afprøve to specialer ved at tage i-stilling i dem begge, eller hvis man gerne vil ud at arbejde med Læger uden Grænser (medens man er ung og uden børn f.eks.). Mange læger har desuden partnere med videregående uddannelser og selvstændige karriereforløb, som ikke kan tilpasses en rigid tvangsstruktur i lægeuddannelsen lige fra turnus til speciallæge. Yngre Læger, kom op på stolene og sig til Lars Løkke Rasmussen, at vi vil det anderledes. Ellers lyder hermed en opfordring til alle nyuddannede læger om at tilrettelægge jeres forløb efter eget hoved uden skelen til den fireårige frist; når det viser sig, at hovedparten af jer ikke kan opfylde indenrigs- og sundheds-ministerens krav, bliver han jo nødt til at finde en løsning, som kan indlemme jer i speciallægeaspiranternes hellige fold igen. Han har brug for jer, og I har magten, så brug den.