Skip to main content

Forebyggelse: Hvad vi kan lære af coronakrisen?

Corona har vist os, at ved at sætte massivt ind fra statslig side kan vi virkelig rykke. Ved tilsvarende indgreb på andre områder – og for færre ressourcer – kunne man redde langt flere liv, skriver Morten Grønbæk.

Foto: Claus Boesen
Foto: Claus Boesen

Morten Grønbæk, læge, formand for Vidensråd for Forebyggelse. Email: mg@si-folkesundhed.dk

29. apr. 2020
3 min.

Coronakrisen har sat politikerne, sundhedsvæsenet og befolkningen i en helt ekstraordinær situation, hvor nytænkning, omstillingsparathed, solidaritet og samarbejde er vigtigere, end det har været længe.

I øjeblikket gør vi os mange erfaringer, som vi bør tage med os videre i det generelle forebyggelsesarbejde, når tiden igen tillader det. For nok er coronakrisen dybt alvorlig, men en krise medfører næsten altid også vigtig læring.

Corona har vist os, at ved at sætte massivt ind fra statslig side kan vi virkelig rykke. Jeg har stor sympati for strategien om, at vi med de nuværende indgreb vil sikre, at vi har kapacitet til at redde den generation, der har skabt vores velfærdssamfund. Og som læger vil vi ikke kunne holde til italienske tilstande. Men jeg tror ikke, at nogen vil være uenig i, at det bliver dyrt, og at man ved tilsvarende indgreb på andre områder – og for færre ressourcer – kunne redde langt flere liv.

Tænk, hvad vi kunne opnå ved en tilsvarende massiv indsats over for rygning, alkohol eller overvægt. I den periode, hvor vi har kæmpet for at holde antallet af indlagte, intensivt indlagte og døde med corona under kontrol, er flere end 1.000 danskere døde af tobaksrelaterede lidelser, herunder selvfølgelig et vist sammenfald med coronadødsfaldene. Dertil døjer tusindvis af familier med alkoholmisbrug, og en stadig større andel af danskerne lider af svær overvægt. Hvis vi satte alle sejl til på disse områder, kunne vi spare mange tabte leveår.

Et bud kunne være, at Mette Frederiksen, når krisen er klinget af, laver et lockdown på tobak. I stedet for de moderate tobakstiltag, der er rullet ud nu, kunne man helt forbyde tobak eller i det mindste kun sælge cigaretter på apoteket til 200 kr. pakken. Coronapandemien har lært os, at vi godt kan kapere velargumenterede indgreb, når det virkelig gælder.

Corona har også vist os, at der skal et tæt samarbejde mellem sundhedssektor, socialsektor, erhvervsliv m.fl. til, for at forebyggelsestiltag effektivt når helt ud i borgerens hverdag. Pressemøde efter pressemøde har vi set ministre og myndigheder fra forskellige områder stå skulder ved skulder med et fælles budskab. Og de er et langt stykke hen ad vejen lykkedes med det. Ikke mindst fordi de taler til befolkningens samfundssind.

For ja, det har vist sig, at det er muligt at ændre borgernes adfærd ved at tale til vores solidaritet og samfundssind: Du kan være med til at redde andres liv, hvis du accepterer en vis grad af gene i dit eget. Det er vigtig læring i kampen mod den sociale ulighed i sundhed.