Skip to main content

Forvirring efter indlæg om kunstig intelligens på lægestudiet

Stadig mange ubesvarede spørgsmål om brugen af kunstig intelligens på lægestudiet.

ai
Foto: Colourbox

Peter Bie, professor, dr.med, SDU 

17. apr. 2023
3 min.

Tak til Emmersen et al for at forsøge at opdatere Ugeskrift for Lægers læsere vedrørende kunstig intelligens (AI) og lægestudiet [1]. Kronikken ramte lige ned i en gammel fysiologilærers interesse for fagets pædagogiske udvikling, herunder for udformningen af eksamen. Efter gentagne gennemlæsninger blev han dog af flere grunde efterladt i nogen forvirring.

1) Det oplyses i kronikken, at modellen regnede 94,2% rigtigt ved »subtraktion af tre tal«. Kan en intelligent, statistisk model med 175 mia. parametre og alverdens regnekraft ikke lægge sammen og trække fra som en telefon? Den relevante reference [2] er svært fremskaffelig og derefter svært tilgængelig, men selv denne læser kan afgøre, at »subtraction« og »94.3« ikke indgår i teksten overhovedet. Hvad gik galt? Og hvad forstår man i øvrigt lige ved subtraktion af tre tal?

2) Gik der også noget skævt i opsætningen af manuskriptet? Under et nyt afsnit, benævnt »Spørgsmål-svar«, lægger forfatterne op til »følgende to spørgsmål«, for derefter med kursiv at angive et spørgsmål, som man efterfølgende, ved anden gennemlæsning, forstår ikke er ét af de to. Det efterfølgende arbejde med teksten afslører også, at den første tredjedel af »Spørgsmål-svar«-afsnittet ikke omhandler de annoncerede to spørgsmål.

Denne lærer ønsker ikke at blive erstattet, fordi han ikke kender til AI, og er modtagelig for al forståelig oplysning, der overstiger niveauet i den daglige avis. Emmersen et al må derfor gerne komme igen, men helst med en artikel, som citerer korrekt og formidler brugbar viden til interesserede læger, herunder f.eks. hvad ChatGPT svarer på den opgave, det er at formulere eksamensspørgsmål, som ChatGPT ikke selv kan svare på. Kan ChatGPT udvise indsigt i egen begrænsning?

Svar:

Tak for kommentar og interesse for vores kronik.

Referencer

  1. Emmersen J, Astorp MS, Andersen S. Kunstig intelligens og lægestudiet. Ugeskr Læger 2023;185(5):460-1.
  2. Brown T, Mann B, Ryder N et al. Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020).