Skip to main content

Fra Cluster 5 til B117

Hvis det ikke lykkes at fastholde et lavt kontakttal, er der brug for andre tiltag. Erfaringerne fra Nordjylland og massetestning er nogle af dem.

FIGUR 1. Forbliver kontakttallet på 0.9, vil antallet af nye patienter med SARS-CoV-2 stige dramatisk. Af: Finn Edler von Eyben
FIGUR 1. Forbliver kontakttallet på 0.9, vil antallet af nye patienter med SARS-CoV-2 stige dramatisk. Af: Finn Edler von Eyben

Finn Edler von Eyben læge. E-mail: finn113edler@mail.tele.dk

19. jan. 2021
4 min.

SARS-CoV-2 er et virus, der kan føre til COVID-19. Statens Serum Institut navngav fem varianter af SARS-CoV-2 i mink som Cluster 1-5. I juni 2020 fandt man, at SARS-CoV-2-mutationerne i mink havde smittet danskere. COVID-19 er en zoonose, som ikke alene har smittet fra flagermus. Dengang besluttede Danmark en inddæmningsstrategi, men den var ikke effektiv. I begyndelsen af november 2020 havde virus spredt sig til over 200 minkfarme. Halvdelen af de smittede i Nordjylland var smittet med minkvirusvarianter.

I november 2020 fandt man, at enkelte patienter var smittede med Cluster 5, og en undersøgelse tydede på, at der var risiko for, at vacciner mod SARS-CoV-2 ikke ville virke over for Cluster 5.

Derfor meldte statsminister Mette Frederiksen i en tv-udsendelse den 4. november 2020 en lokal lockdown, massetestning for SARS-CoV-2 og rejsebegrænsninger i syv nordjyske kommuner. Men der var ikke fundet Cluster 5 i den øvrige del af Danmark, og der blev ikke fundet nye tilfælde med Cluster 5. I den følgende tid ophævede Danmark de lokale restriktioner. Modsvarende restriktionerne havde de nordjyske kommuner færre nye tilfælde af COVID-19 end den øvrige del af Danmark, og kommunerne fik færre COVID-19-smittede med minkvarianterne.

I december 2020 havde Kent i Storbritannien mange nye tilfælde af COVID-19. Stigningen skyldtes en ny virusvariant: B117. Den er 50-70 % mere smitsom end den almindelige. Nu har Irland en incidens af COVID-19 på 900 pr. 100.000. Det svarer til 7.500 nye smittede pr. dag i Danmark. I begyndelsen af december 2020 havde Danmark en hyppighed af B117 på 0,2%, og i begyndelsen af januar 2021 var hyppigheden steget til 2,3%. I de seneste fire dage op til 13. januar steg den med over 50%.

I øjeblikket sekventerer TestCenter Danmark kun en lille del af de positive test. Blev alle positive danske test undersøgt for B117, kunne hyppigheden af B117 vise sig at være op til otte gange højere end det tal, vi kender i dag.

Vi har det paradoks, at det totale antal COVID-19-smittede er faldet meget siden december 2020, og at det seneste kontakttal er faldet til 0,6 samtidig med, at antallet af personer, der er smittet med B117, er stigende, og at kontakttallet for B117-varianten er 1,2 ved den nyeste måling. Regeringen forlængede den 13. januar 2021 de omfattende coronarestriktioner til den 7. februar 2021. Desuden besluttede den, at alle positive PCR-test undersøges med en delta-PCR-test, som har en svartid på 24 timer, og som blandt andet påviser B117-varianten.

Regeringen vil ansætte yderligere 800 personer til smitteopsporing for SARS-CoV-2. Regeringen anbefalede udearbejdende at lade sig teste for SARS-CoV-2 en gang hver uge. Regeringen lukkede ned for kosmetologer. I marts 2020 lærte vi, at valget stod mellem den røde kurve, der ville føre til italienske tilstande, og den grønne kurve, som ville sikre, at sundhedsvæsenet kunne følge med pandemien. Nu oplever vi de to kurver samtidig.

Så er de nuværende restriktioner tilstrækkelige til at få B117 fra den røde kurve ned på den grønne kurve? Nogle eksperter tror, at det totale kontakttal for COVID-19 skal fastholdes på 0,7, før vi undgår, at B117-varianten tager overhånd. Lykkes det ikke at fastholde det totale kontakttal under 0,7, vil udviklingen frem til marts 2021 være alarmerende (Figur 1). Forsigtighedsprincippet indebærer, at Danmark så vidt muligt må prøve at undgå de nuværende irske og engelske tilstande.

Så målsætningen er at fastholde det totale kontakttal under 0,7 og at få kontakttallet for B117 ned under 1,0. Lykkes det ikke i de kommende uger, vil yderligere tiltag kunne hjælpe. Man kunne genbruge tiltagene i Nordjylland i november 2020, der mindskede smitten med SARS-CoV-2. Massetestning kunne igen implementeres, nu for områder, der har et forholdsvis højt smittetryk. Danmark kunne, som Israel, prøve at skaffe flere vacciner til landet ud over dem, vi får gennem EU.

I 2021 skal Danmark have en ny epidemilov. Den skal blandt andet sikre den danske befolkning mod, at dyreavl vedligeholder epidemier med zoonoser og potentielt er arnested for nye farligere smitsomme varianter af virus. Samtidig har vi også fået en ny lov om salg af tobaksvarer. Men COVID-19-pandemien skygger for, at vi ikke har et præcist folkesundhedsprogram i dag og ikke bekymrer os synderligt over, at den danske middellevetid i et europæisk perspektiv er forholdsvis beskeden.