Skip to main content

Fremtidens læger

Pensioneret overlæge Palle Eggert Kriegbaum, Hillerød

16. okt. 2006
1 min.

Der er megen tale om medicinske studenter fra vore nærtstående nabolande, som får lov til at blive uddannet i Danmark. Det er af stor værdi, at de senere som læger kan have et frugtbart samarbejde med danske læger. Det er ikke nyt. På mit hold til embedseksamen vinteren 1945 var der adskillige nordmænd til stor berigelse både under studiet og senere.

Men kriterierne for optagelse til det medicinske studium, som i år har krævet kvotienten 10 til studentereksamen, er forfejlet. Det kan ikke være rimeligt, at det er i gymnasiet, at det skal afgøres, hvem der skal være læger. Det er begribeligvis på naturvidenskabelige resp. lægevidenskabelige spørgsmål, der skal udvælges medicinske studenter. Derfor bør alle studenter med kvotienten 8 eller mere optages, og de, der kan klare »stopprøverne«, kommer igennem studiet og bliver bedre læger end dem, der har »boget« sig til høj kvotient i for studiet fjerntliggende fag.

Hvis mange læger er af samme mening, vil det være hensigtsmæssigt, at de, der bestemmer i denne sag, overvejer, om det fremover kun skal være studenter med meget høj kvotient, der skal udgøre kommende læger i Danmark.