Skip to main content

Fremtidens sygehusvæsen

På vegne af sygehuslægerne. Formand Kaj O.K. Sørensen, Organisationen af Sygehuslæger. E-mail: kajok@dadlnet.dk

2. nov. 2007
2 min.

Lægeforeningen har med formanden i spidsen støttet sundhedsministerens plan for det fremtidige sygehusvæsen.

Formanden, Jens Winther Jensen, har i næsten rørstrømske vendinger udtrykt begejstring for »akutplanen« og centraliseringen af sygehusvæsenet.

Han har præsenteret sig som en af de kraftigste modstandere, når foreningens egne medlemmer har argumenteret for bevarelsen af de små sygehuse.

I forbindelse med lukningen af bl.a. Brovst Sygehus har formanden ligefrem udtrykt glæde over regionens beslutning, og han har offentligt støttet en gruppe overlægers udtalelse om, at små sygehuse er livsfarlig romantik.

Denne holdning vidner om en total mangel på viden om det daglige arbejde på de små sygehuse.

Frem for alt vidner det om en total mangel på anerkendelse af og respekt for erfarne kollegaers indsats og faglige kvaliteter.

Det er beskæmmende, når Lægeforeningen bifalder nedlæggelsen af de små sygehuse, og at de samtidig glemmer omkostningerne for adskillige medlemmer, der mister en arbejdsplads, hvor de glade og tilfredse har udført et velrespekteret arbejde.

Det forekommer os, at man er fuldstændig ligeglad med, at kollegaer »tvangsforflyttes« til andre arbejdspladser med deraf følgende sociale konsekvenser, utryghed, ændrede arbejdsforhold, nye arbejdsbetingelser og ændrede lønforhold, der vanligvis er ensbetydende med en betydelig lønnedgang.

Endvidere må nogle medlemmer, tvunget af omstændighederne, vælge at gå på pension eller efterløn noget tidligere end planlagt.

Når det brænder på, får vi selvfølgelig god hjælp fra FAS' sekretariat, men forhandlingerne med arbejdsgiverne er ofte en smertelig proces, hvor resultatet er afhængigt af arbejdsgiverens vilje til at finde acceptable løsninger.

Når vi taler med vore kollegaer - sygehuslæger såvel som overlæger på de små sygehuse - er de alle dybt skuffede over Lægeforeningens manglende støtte og anerkendelse af deres arbejde.

Vi kan desværre ikke forvente, at Lægeforeningen ændrer signaler og støtter en decentral struktur med bevarelse af de små sygehusenheder, men vi har en forventning om, at foreningen viser en respekt for og anerkendelse af det hidtidige arbejde på de små sygehuse.

Vi må forlange, at Lægeforeningen afsætter de nødvendige resurser til at hjælpe de kollegaer, der rammes af de uheldige konsekvenser af strukturomlægningen, og vi forventer, at foreningen tager initiativ til at sikre de berørte medlemmers sociale forhold og uændrede lønforhold samt acceptable arbejdsbetingelser.

Sygehuslægerne, der er forsamlet ved generalforsamlingen for organisationen af sygehuslæger den 6. oktober 2007, skal hermed erklære den dybeste skuffelse over Lægeforeningen, og vi forventer en snarlig reaktion på denne henvendelse.