Skip to main content

FS9's (Faglig Sammenslutning af Konsultationssygeplejersker) tanker omkring fremtidige sygeplejeklinikker

Jytte Schmidt, konsultationssygeplejerske, Randers. E-mail: schmidt.cykler@get2net.dk

1. nov. 2005
2 min.

Kære Connie Kruckow

Det er med stor interesse at FS9's bestyrelse har læst dit indlæg i Ugeskrift for Læger den 23/6-03 om fremtidige sygeplejeklinikker.

FS9 har tidligere reageret på artikler i aviser, hvor du har udtalt dig om vores arbejde, et job som vi ikke tror, at du ved så meget om.

Pga. tidligere reaktioner fra vores side blev bestyrelsen på vores sidste møde i DSR september 2002 enig med Grete Christensen og Anne Hedin om, at vi for fremtiden skulle være bedre til at spørge den anden part samt være bedre til gensidigt at informere hinanden om vigtige nye tiltag og aktuelle spørgsmål på vores område.

Dette løfte mener vi, at FS9's bestyrelse har overholdt, hvilket vi ikke i denne aktuelle situation mener at DSR har.

Da der har været tale om fremtidige sygeplejeklinikker godt et års tid, blev vi i FS9 bedt om at spørge om vores medlemmers mening om dette på vores sidste generalforsamling (oktober 2002). Resultatet var klart negativt, hvilket vi meddelte DSR.

Vi mener som tidligere nævnt ikke, at DSR ved ret meget om, hvad vores arbejde i konsultationerne drejer sig om, for så ville der ikke herske tvivl om, at sygeplejeklinikker vil have en negativ indflydelse på vores daglige funktioner, da mange af de opgaver, der nævnes i forbindelse med klinikkerne er vores daglige arbejde.

Nogle af opgaverne, som er blevet nævnt, kræver faktisk en læge i baggrunden f.eks. vaccinationer til ferien, som Connie Kruchow har sagt i radioen.

Nu hvor PLA langt om længe er blevet en realitet, og vi netop har indgået en fornuftig overenskomst, fået ordnede forhold og ret til betalt efteruddannelse (Citat fra Connie Kruckow) synes vi i FS9, at det er ærgerligt at ødelægge et spirende samarbejde, som anes ude i fremtiden.

Sidst men ikke mindst synes vi i FS9, hvor mange af os er gamle i faget, at dette tiltag er et tilbageskridt for det gode samarbejde, der på trods af manglende kommunikation mellem DSR og P.L.O., har været til stede i mange år.

På vegne af FS9's bestyrelse

SVAR