Skip to main content

Godt billede af thorax manglede oplysninger

Klassifikation af en lungelidelse som en restriktivt nedsat ventilationskapacitet forudsætter måling af total lungekapacitet (TLC).

Flemming Madsen, Allergi og Lungeklinikken Helsingør. E-mail: flem-mad@dadlnet.dk
Interessekonflikter: Ingen

14. apr. 2014
3 min.

Kammerlander & Koch Hansen beskriver i månedens billede (Ugeskr Læger 2014;5:458) en CT af thorax hos en patient med tidligere sarkoidose. Det er en CT med områder af bikagetegning, som er et uspecifikt mønster, man ser i slutstadiet af flere forskellige fibroserende lungelidelser. Billedet er godt, fordi det er meget karakteristisk.

Faktaboks

Fakta

Fysiologien er imidlertid noget sværere at bedømme fordi der ikke er oplysninger om statiske lungevolumina og lunge diffusionskapacitet (DLCO).

Man kan derfor ikke afgøre, om det drejer sig om en restriktivt nedsat ventilationskapacitet, medmindre man får oplyst, om total lungekapacitet (TLC) er nedsat. Bestemmelse af ratio mellem forceret eksspiratorisk volumen i første sekund og forceret vitalkapacitet er ikke tilstrækkelig til at klassificere en nedsat ventilationskapacitet som restriktiv.

Det vil sandsynligvis øge forståelsen af sammenhængen mellem billeddiagnostik og fysiologi, hvis man får oplyst TLC, residualvolumen og DLCO samt indikationen for CT af thorax.