Skip to main content

Grøn pension for alle læger – hvor står vi?

Læger for Klimaet vil i det kommende år fortsat presse på for at starte frasalget af Lægernes Pensions problematiske obligationsinvesteringer i olie og gas.
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

Martin Schønemann-Lund reservelæge og ph.d.- studerende Anæstesiologisk Afdeling Nordsjællands Hospital på vegne af Læger for Klimaet

17. maj 2021
3 min.

For at sikre folkesundheden i det 21. århundrede er det afgørende, at den grønne omstilling lykkes, og at vi opnår Parisaftalens mål om at begrænse klodens opvarmning. Her spiller pensionskasserne med deres enorme formuer en nøglerolle. Hvis de med deres investeringer støtter grønne firmaer og med deres magt som investorer presser sorte selskabers udledninger ned, kan deres indsats være altafgørende. Omvendt kan de ved at fortsætte deres investeringer i udvinding af fossile brændstoffer forsinke den grønne omstilling tilstrækkeligt til, at Parisaftalens temperaturmål bliver uopnåelige.

CO2-udslippet fra aktieinvesteringerne i Lægernes Pension ligger lavere end gennemsnittet på markedet. På trods af det vil business as usual hos pensionskassen lede til udslip, som leder mod en global opvarmning på langt over 3 °C i 2100. Dette vil få ødelæggende konsekvenser for den globale sundhedstilstand. Det var derfor med glæde, at Læger for Klimaet noterede den store opbakning på 20% af stemmerne, som vi fik ved valget til delegerede til pensionskassens generalforsamling. Til generalforsamlingen fik vi opbakning til et forslag om at ekskludere alle investeringer i kul og tjæresand fra både obligationer og aktier. Vi fik ligeledes opbakning til et forslag om, at pensionskassen tilslutter sig et evidensbaseret målsætningssamarbejde for at støtte det systematiske arbejde med at nedbringe udslippet fra pensionskassens investeringer.

Desværre blev vores forslag om at ekskludere aktie- og obligationsinvesteringer i firmaer, som tjener mere end 25% af deres penge på gas og olie, nedstemt, ligesom et forslag om at øge pensionskassens grønne investeringer til blot 15% i 2025 heller ikke fik opbakning. Vi noterer os dog med fortrøstning, at begge forslag faldt med snæver margin. I bestyrelsens bemærkninger til forslaget om eksklusion af olie- og gasinvesteringer samt af debatten om forslaget fremgik det, at pensionskassen har betydelige fossile investeringer blandt de børsnoterede virksomhedsobligationer, hvilket der ikke tidligere har været fokus på.

Vi kunne konstatere, at modstanden mod forslaget primært skyldes bekymringer for afkastet ved eksklusioner af olie- og gasfirmaer fra obligationsinvesteringerne. Vi mener, at disse bekymringer er ubegrundede, og at vores forslag om eksklusion af olie- og gasinvesteringer er investeringsmæssigt sundt. Uagtet at vi mener, at dikotomien er forfejlet, kan vi konstatere, at stillet over for et valg mellem klimahensyn og kortsigtet profit valgte bestyrelsen og et snævert flertal af de delegerede profitten. Sammenfattende ser vi frem til et år, hvor pensionskassen endegyldigt skiller sig af med kul og tjæresand og tager det vigtige skridt at gå med i et evidensbaseret målsætningssamarbejde for at nå Parisaftalens mål. Samtidig bliver det endnu et år uden en klar målsætning for at øge de grønne investeringer og endnu et år, hvor pensionskassen er med til at finansiere den fortsatte produktion af gas og olie vel vidende, at langt størstedelen af de fossile reserver skal blive i jorden, hvis Parisaftalens mål skal opnås.

Læger for Klimaet vil i det kommende år fortsat presse på for at starte frasalget af Lægernes Pensions problematiske obligationsinvesteringer i olie og gas og for at øge de grønne investeringer i pensionskassen. Alt dette med tanke på, at klimakrisen på én gang er den største trussel mod og den største mulighed for folkesundheden i det 21. århundrede.