Skip to main content

Håndbog i kulturpsykologi. Et fag på tværs, Elsass P.

31. okt. 2005
2 min.

Peter Elsass, som er professor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet, har i mange år været kendt som den, der har udvidet psykologiens område og sat det i forhold til kulturforståelse. Han arbejder som formidler med brug af kunst, især teater og film.

Han har nu skrevet en bog om kulturpsykologi på dansk. Kulturpsykologi defineres som et fag på tværs. Et bindeled imellem psykologi som en disciplin, der overvejende forholder sig til beskrivelsen af normale menneskelige oplevelses- og adfærdsmønstre og så til påvirkningen fra kulturen og det sociale rum, repræsenteret ved fagområder som antropologi og sociologi. Med andre ord er det en mere bred og derfor kompleks menneskeforståelse, der er udgangspunktet.

Bogen består af tre dele. Den indledes med et afsnit om teori, begreb og analyse, der tager fat på vores moderne samfund og kulturs helt store temaer som aggression og vold,

indvandring, globalisering, flygtninge, racisme og etniticitet, psyke og soma, selvbevidsthed og spiritualitet.

Det andet afsnit handler om diagnosticering, behandling og forebyggelse. Ikke mindst i forhold til de »fremmede«, flygtninge, torturoverleveren m.v. argumenterer forfatteren for, at en vestlig behandlingsforståelse ikke er tilstrækkelig. Behandleren må forholde sig til andre måder at tænke på, der har rod i andre egenkulturer: Han gennemgår i en række glimrende kapitler, hvordan en række begreber herunder

healing, shamanisme, meningskonstruktion og narrativ terapi får betydning i en aktiv terapeutisk tilgang. Modsætningsparret forebyggelse over for formynderi er fremragende

beskrevet med udgangspunkt i Grønland som case, og endelig skal nævnes, hvordan afsnit om internationalt hjælpearbejde, menneskerettigheder samt konfliktløsning indgår som fuldt integrerede elementer.

Det sidste og kortere afsnit omhandler nødvendigheden af evaluering og forskning.

Bogen afsluttes med et appendiks med en række praktiske og meget brugbare anvisninger.

Forfatteren er lærd, ved meget og meddeler gerne sin viden. Bogen er opbygget ud fra en række cases, ofte baseret på forfatterens egne oplevelser i verdens brændpunkter. Det gør den konkret, forståelig og spændende at læse på trods af den meget store mængde af information. Bogen har masser af humor og skæve vinkler, engagement og samtidig faglig nøgternhed.

Bogen kan med fordel læses i sin helhed, men kan også anvendes konkret som håndbog, dvs. opslagsværk. Målgruppe er de mange inden for sundhedsprofessioner, der i

deres faglige arbejde selv støder på mennesker fra andre kulturer, og som derfor har behov for at sætte patientarbejdet ind i et større kulturelt perspektiv. Det gælder alment praktiserende læger, psykiatere, sygeplejersker. Men pga. sit

almene perspektiv kan den læses af alle med interesse i vores tids globale problemer. Bogen er hermed varmt anbefalet.

København: Gyldendal, 2003.

688 sider. Pris: 399 kr.

ISBN 87-02-02369-5

Klinikchef Anne Lindhardt, E-mail: anne.lindhardt@rh.hosp.dk