Skip to main content

Haarder: Fremtidens patienter skal være »udlagte«

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. INTERESSEKONFLIKTER: Ingen

19. nov. 2010
2 min.

Jeg er meget enig med Hans Harrestrup Andersen i, at det er et alvorligt problem, at patienter skal ligge på gangene (Replik i Ugeskrift for Læger 2010;172:3133) Men jeg er ikke enig i, at det er et problem, der er kommet for at blive. Tværtimod - det er noget, vi skal gøre op med.

Der skal være det antal sengepladser, der er nødvendigt. Når jeg taler om enestuer, nævner jeg altid, at der skal være plads til en ekstra seng, også af hensyn til ægtefællen. Men løsningen er for mig at se ikke at bruge en masse penge på mursten og flere sengepladser. Løsningen er et tæt samarbejde mellem de kommende supersygehuse og en lang række andre aktører i sundhedsvæsenet - ikke mindst de nye store lægehuse. Som jeg har sagt det flere gange: Hvor det ikke er svært, skal det være nært. Fremtidens patienter skal så vidt muligt være »udlagte« frem for indlagte. Sygehuset skal flytte hjem i dagligstuen.

Hans Harrestrup Hansen nævner, at patienter udskrives af nød efter 24 timer. Det, håber jeg, ikke er rigtigt. Primært fordi det altid er et lægeligt ansvar at udskrive patienter, når de er parate til det og ikke før. Men jeg ved også, at der er stor forskel sygehusene imellem - bl.a. på liggetiden og på, hvor gode man på sygehusene er til at få udskrevet færdigbehandlede patienter hurtigt, så de ikke optager sengepladser for syge patienter.

Jeg ved, at det kan lade sig gøre. Jeg har nemlig selv oplevet et godt eksempel på Geriatrisk Afdeling G på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Her har arbejdet med at nedbringe liggetiderne og omlægge fra stationær til ambulant behandling givet pote. På afdelingen har man reduceret den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 29 dage i 1995 til 8,6 dage i 2009. Og her har den typiske patient vel at mærket mange behandlingskrævende diagnoser samtidig. Kodeordet bag indsatsen er bl.a. samarbejde på tværs af specialer og mellem sektorer.

Det kan altså sagtens lade sig gøre.