Skip to main content

Handbook on drowning. Prevention, rescue, treatment Bierens JJLM, red.

Overlæge, Forsvarets Sundhedstjeneste Henrik N. Staunstrup E-mail: hst@stofanet.d
16. okt. 2006
02 min

Handbook on Drowning. Prevention, rescue, treatment er det håndgribelige resultat af World Congress on Drowning, Amsterdam 2002. Kongressens formål var at skabe konsensus om forebyggelse, redning og behandling af drukneulykker.Forud for kongressen havde der siden 1996 foregået et omfangsrigt arbejde i ti task forces med det mål at gennemgå den eksisterende viden på området, at identificere kontroversielle emner og ikkeidentificerede problemer og gennem dette arbejde at skabe konsensus, før selve kongressen i 2002 startede. De ti områder var 1) Epidemiology, 2) Prevention, 3) Rescue, 4) Rescucitation, 5) Hospital treatment, 6) Brain and spinal rescucitation, 7) Immersion hypotermia, 8) Breathold diving, hose diving and scuba diving, 9) Water related disasters og 10) Implementation. Senere blev en task force om Investigation of Drowning Accidents oprettet.Resultaterne fra gruppernes arbejde blev forelagt og videre gennemarbejdet på kongressen, hvor de endelige anbefalinger blev publiceret i en booklet »Recommendation of the World Congress on Drowning«. Denne bog er en redigering af de forskellige task forces arbejde og deres anbefalinger. Hovededitor er Professor Joost J. L. Bierens, Emergency Medicine, Department of Anesthesiology, University Medical Center, Amsterdam. Det var ligeledes Professor Bierens, der initierede de forskellige task forces og selve kongressen. Bogen spænder selvsagt meget vidt. Den omhandler praktisk taget alle aspekter i forbindelse med en drukning. Bogen er bygget op med et kapitel til hver task force, startende med kapitel 1) Epidemiology og slutter med kapitel 11) Investigation of drowning accidents. Bogen henvender sig derfor til alle, der er involveret i drukneulykker. Ikke kun sundhedsfagligt personale, men også til personer, der har med forebyggelse, redning og lovgivning at gøre. Bogen omhandler emner så forskellige som »indhegning af svømmebassiner«, hvilke typer redningsfartøjer der er at foretrække ved forskellige typer vandtilgang (hav, søer, surf osv.), brug af AED i forbindelse med drukneulykker og så selvfølgelig flere afsnit der er specielt vedkommende for sundhedspersonale. Bogen er skrevet i et letfatteligt, ikke særligt videnskabeligt sprog og er derfor egnet til andre end sundhedspersonale. De lægefaglige afsnit er derfor ikke specielt dybdeborende set med videnskabelige øjne, men indeholder derimod mange gode informationer. Videre fordybelse må derfor gå via de gode referencelister, der afslutter hvert kapitel. Bogen er en god sammenfatning af alle aspekter ved en drukneulykke. Det er ikke en decideret lærebog men et anbefalelsesværdigt værktøj til alle, der interesserer sig for forebyggelse, redning og behandling af drukneulykker.

Berlin: Springer-Verlag, 2006. 714 sider. Pris: 149,95 EUR. ISBN 3-540-43973-0

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen