Skip to main content

Haves: sproglig revision. Ønskes: billedrevision

Overlæge Vibeke Løgager, Radiologisk Afdeling, Amtssygehuset i HerlevE-mail: viloe@herlevhosp.kbhamt.dk

8. maj 2006
1 min.

I artiklen »CADASIL versus multipel sklerose« i Ugeskrift for Læger (2006;168:702-3) ledsages teksten af en figur forstillende et sagittalt MR-skannings-snitbillede. Figurteksten oplyser, at billedet er en STIR-sekvens.

Dette er imidlertid ikke korrekt, idet en STIR-sekvens er fedtsupprimerende, og det ses umiddelbart på billedet, at fedtet ikke er undertrykt. STIR er en forkortelse for Short TI Inversion Recoverey, hvor TI-tiden er den tid, der benyttes til at undertrykke specifikke væv.

Som det kan ses på billedet, er TI-tiden på dette billede 2.200,0 ms, hvilket gør sekvensen til en FLAIR-sekvens (Fluid Attanuated Inversion Recovery) altså en sekvens, der undertrykker cerebrospinalvæsken og ikke fedt.

De to sekvenser ser meget forskellige ud, og har vidt forskellig anvendelse.

Det ses af og til, at billedtekster ikke er helt rigtige. Kliniske afdelinger bør konferere beskrivelser inden offentliggørelse.

Eller tidsskrifterne burde måske have »billedrevision«, ligesom der findes sproglig revision.