Skip to main content

Hovedets, halsens & de indre organers anatomi. 10. udgave

♠ Professor Erik Ernst, e-mail: erik.ernst@dadlnet.dk

9. feb. 2007
2 min.

Anatomi er det første og et af de mest omfattende fag, som de nystartede læge- og tandlægestuderende skal indarbejde et indgående kendskab til. Faget er fundamentalt for ovennævnte uddannelser, og indlæringen er krævende, da de studerende ud over selve forståelsen for menneskekroppens opbygning også skal lære den anatomiske nomenklatur. Denne er fundamental for hele den biomedicinske fagterminologi. Det er således et stort fag og et tilhørende fagrelateret sprog, der skal læres.

Jeg har selv fulgt bogens udvikling fra 5. udgave, hvor jeg dengang savnede gode overskuelige illustrationer, til den nuværende 10. udgave. For hver udgave har der været forbedringer, men springet fra 9. udgave i 1998 til den nuværende er særligt stort. Dette skyldes omfattende revision af alle bogens kapitler, samtidig med at alle bogens tegninger er enten omtegnet eller tilkommet som nye. Tegningerne er blevet klart mere overskuelige, og via farvelægning er det nemmere at tilegne sig de traditionelt svært forståelige områder, såsom organers lejring i forhold til peritoneum.

I de enkelte kapitler er væsentlige kliniske tilstande omtalt og nu i nemt overskuelige faktabokse. Brugen af faktabokse til omtale af hovedtræk i det enkelte organs embryologi er ligeledes en klar forbedring, samtidig er embryologien lidt mere uddybende beskrevet. Selvom det ikke er forfatternes ærinde at erstatte en egentlig lærebog i embryologi, er det mit indtryk efter at have brugt bogen i et semesters undervisning, at dette er en forbedring, der er betydende set fra en students synspunkt. Røntgen- og CT-optagelser er gengivet i god kvalitet, og via forlagets hjemmeside (www.munksgaarddanmark.dk) kan videoklip af ultralydsscanninger og endoskopier dækkende otte af bogens 31 kapitler ses. Yderligere videoklip vil senere blive tilgængelige på hjemmesiden.

Trods det udvidede illustrationsmateriale, som jo er så væsentligt for et visuelt orienteret fag som anatomi, er bogen ikke vokset, faktisk er den 11 sider kortere.

Bogen kan varmt anbefales som lærebog for medicin- og tandlægestuderende, desuden kan jeg anbefale den som opslagsbog for klinikere, der lige skal have en regions anatomi repeteret.