Skip to main content

Husk at fortælle patienterne om postoperativ træthed

Foto: Colourbox

Mogens Vejtorp, pensioneret speciallæge, dr. med, e-mail: vej@dadlnet.dk. Interessekonflikter: ingen

21. aug. 2023
2 min.

Ugeskrift for Læger nr. 13, 2023, indeholder et temanummer om søvn, herunder en række interessante artikler om søvn og søvnforstyrrelser set fra forskellige synsvinkler.

Et vigtigt emne, der ikke blev behandlet, er kraftig træthed efter kirurgiske indgreb, kaldet operative fatigue, måske pga. begrænset viden på området. En hurtig søgning på området viste kun den sparsomme information om emnet.

Da jeg var i et kirurgisk speciale, gynækologi, hørte jeg ofte fra patienterne, når de kom til kontrol, at det var trætheden, der havde generet dem mest. En træthed, der var fremtrædende, også efter at smerterne efter operationen var helt ophørt. Jeg begyndte herefter at informere patienterne om det øgede søvnbehov postoperativt. Da der ofte ikke var noget særligt at se på patienterne, kunne det foranledige til, at man vurderede, at der ikke var behov for yderligere sygemelding. Det samme søvnbehov som ved større gynækologiske og abdominalkirurgiske indgreb kan også opleves efter ortopædkirurgiske operationer, f.eks. operation for spinalstenose (personlig erfaring!).

Formentlig kan trætheden relateres til den aktivering af immunapparatet, der udløses af det operative stress. En aktivering, der også ses efter svære infektioner, som ligeledes kan efterfølges af træthed. Den ligner umiddelbart også den almindelige aldersbetingede ændring af søvnbehovet, blot optræder den i en mere udtalt form.

Det må måske være en nærliggende opgave for et søvnlaboratorium at sammenligne søvnbehovet før og efter en større operation, hvor patienten kunne være sin egen kontrol. Man kunne også måle varigheden af den postoperative træthed i relation til størrelsen af det operative indgreb, til køn og til alder. Det var en viden, der især ville være nyttig i forbindelse med den information, der gives i forbindelse med et kirurgisk indgreb.