Skip to main content

Hvor mange børn er nok? Og hvem skal afgøre det?

Det er den enkeltes rettighed at afgøre, hvor mange børn man vi have.

Sex & Samfunds bestyrelse: Bjarne Christensen, Siri Tellier, Balkiss Ahmad, Gitte Menaka Hansen, Sara Wondie, Anders Dahl, Marie Bruvik Heinskou, Lene Savngaard, Bjarke Oxlund, Maria Jakobsen & Josephine Obel
E-mail: jobel@dadlnet.dk
Interessekonflikter: ingen

15. dec. 2016
3 min.

Det er med stor interesse, at vi I foreningen Sex & Samfund har læst lederen “Vi føder for få børn” i Ugeskrift for Læger den 28. november 2016 [1]. Vi hilser det velkomment, at Ugeskriftet er med til at sætte fokus på problemerne omkring fertilitet, og hvordan vi kan arbejde med forebyggelse. Det glæder os selvfølgelig, at Sex & Samfunds arbejde fremhæves i forbindelse med produktion af sundheds- og seksualundervisningsmaterialer, nu også om fertilitet, der anvendes af samtlige skoler i hele landet.

I lederen argumenteres for, at befolkningstallet i Danmark skal holdes oppe, og at beskyttelse af danskernes fertilitet er et middel til dette formål. Der refereres i lederen til en fertilitetskvote på 2,1 barn som en balance, der skal tilstræbes. Denne holdning ønsker vi på ingen måde at tages til indtægt for. Vi anerkender, at regeringer og stater kan have politiske og økonomiske mål angående befolkningstallet, men som organisation vil vi til enhver tid forsvare den enkeltes rettigheder til at træffe bedst muligt informerede valg om, hvornår og hvor mange børn vedkommende ønsker at få. Det er ud fra dette standpunkt, at vi inden for de sidste år har udviklet et holdningspapir om fertilitet [2] og har deltaget i arbejdet om Vidensråd for Forebyggelses nye rapport om forebyggelse af infertilitet. Vi ser positivt på tiltaget fertilitetsrådgivning som en rådgivning, der styrker individets mulighed for at træffe informerede valg, men vil gerne hermed udtrykke, at vi tager afstand fra, at rådgivningsindsatsen har en åben eller skjult dagsorden om, at danskerne skal få flere børn af hensyn til befolkningstallet.

Vi arbejder nationalt såvel som internationalt og er i stærk opposition til alle former for politiske og medicinske tiltag, der krænker den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og fertilitet. Vi arbejder aktivt imod tiltag, hvor regeringer og stater har grebet ind over for disse rettigheder med eksempelvis tvangssterilisation eller har begrænset adgangen til information, prævention og abort.

Sex & Samfunds udgangspunkt er rettighedsbaseret og bakkes op af konsensusaftalen fra FN’s befolkningskonference [3] om den enkeltes uforbeholdne rettighed til selv at bestemme, hvor mange børn de ønsker at få. Vi tror og håber, at lederens forfattere vil være enige i den rettighedsmæssige forankring af arbejdet med fertilitet – men desværre er det ikke det, som signaleres i teksten og titlen på lederen ”Vi føder for få børn”.

Referencer

LITTERATUR

  1. Ingerslev HJ, Carlsen E. Vi føder for få børn. Ugeskr Læger 2016;178:V68826.

  2. www.sexogsamfund.dk/sex-samfund/vores-arbejde/det-mener-vi/fertilitet.aspx.

  3. Report of the International Conference on Population and Development, ICPD. Programme of Action, 1996. Cairo: United Nations, 1996.