Skip to main content

Hvor mange sider har du?

Halvsidig? Eller ensidig? Ugeskriftet må vælge side!

Pensioneret overlæge Jørn Rosborg, Aalborg
E-mail: jornrosborg@yahoo.dk

17. okt. 2017
1 min.

En mand pådrager sig en hjerneblødning og får lammelse i højre side. Det bliver i videnskabelige artikler i Ugeskriftet undertiden til »halvsidig«.

Jeg har to sider, højre og venstre. Jeg har selvfølgelig også en forside og en bagside, men lad mig holde mig til højre og venstre.

En halv side må altså være en fjerdedel af de to sider. Er det kun ydersiden (eller indersiden) af mandens højre arm og ben, der er lammet?

I engelsksprogede tidsskrifter bruges »unilateral« og »bilateral«.

Faktaboks

Fakta

Jeg er godt klar over, at det er blevet almindelig sprogbrug med »halvsidig«, men et videnskabeligt tidsskrift, der sætter fanen højt i sit videnskabelige indhold, bør efter min mening også sætte logiske sproglige standarder, der er klare og éntydige og derfor skrotte »halvsidig« til fordel for »ensidig«.

Man kunne også vælge at benytte de latinske betegnelser »unilateral« og »bilateral«.