Skip to main content

Hvorfor deltager Yngre Læger i prideparaden?

Det kan have sundhedsfaglige konsekvenser, hvis man som queer-bevægelsen tror, at køn er en social konstruktion. Har YL tænkt på det?, spørger debatøren. Læs også Helga Schultz' svar.
Foto: Tina Frisk Kjettrup
Foto: Tina Frisk Kjettrup

Overlæge i psykiatri Laurits Laursen Bjerre,
Email: lauritsbjerre@live.dk

28. aug. 2019
3 min

Det er prisværdigt, at formanden for Yngre Læger (YL) ønsker at imødegå al form for seksuel diskriminering i forhold til både kolleger og patienter.

Ved så helhjertet at omfavne prideparaden signalerer YL, at man ukritisk accepterer den ideologi, som repræsenteres af LGBTQIA+-bevægelsen.

Q'et i bogstavrækken står for queer-bevægelsen, som mener, at køn udelukkende er en social konstruktion. Er det en ideologi, som YL abonnerer på?

Utallige undersøgelser viser store kønsforskelle angående en lang række psykiske og fysiske sygdomme. Kan YL få det til at harmonere med queer-bevægelsens overbevisning?

Har man gennemtænkt, hvilke sundhedsfaglige konsekvenser det vil få?

Hvis en biologisk mand, der opfatter sig som kvinde, ønsker indlæggelse på en gynækologisk afdeling for at få behandlet sin prostatakræft – hvordan vil YL forholde sig til det?

Hvordan vil YL forholde sig til indkaldelse til mammografiscreening, hvor biologiske kvinder med mandligt cpr-nummer ikke indkaldes?

Ved blodprøver er der ved en række blodprøvesvar forskellige grænseværdier for mænd og kvinder. Hvad mener YL er sundhedsfagligt forsvarligt at gøre når cpr-nummer ikke svarer til biologiske køn?

En biologisk kvinde, der opfatter sig som mand og har mandligt cpr-nummer, behandles med medicin, som er absolut kontraindiceret til kvinder i den fødedygtige alder. Patienten bliver gravid med store fosterskader til følge. Hvem er ansvarlig?

I en travl skadestue kommer en biologisk kvinde med mandligt navn og mandligt cpr-nummer med smerter i abdomen. Lægen overser ekstrauterin graviditet. Har lægen udvist manglende omhu?

Ved flere psykiatriske lidelser er identitetsforstyrrelser et af symptomerne. Herunder også forstyrrelse af seksuelle identitet. Må disse symptomer ikke længere indgå i den diagnostiske afklaring?

Som eksempel kan jeg nævne en psykiatrisk patient, jeg havde for en del år siden. Når vi ringede til ham, og han var på anden etage af sit hus, ville han betragtes som mand og tiltales ved sit mandlige navn. Når han blev ringet op og var på første etage af sit hus, ville han betragtes som kvinde og tiltales ved et kvindeligt navn.

Hvordan vil YL, at vi skal forholde os til en sådan patients kønsidentitet?

Faktaboks

Fakta