Skip to main content

Ingen investering i atomvåben, tak!

Det er på tide, at vores pensionskasse definitivt fravælger atomvåben i porteføljen, skriver Klaus Arnung på vegne af Danske Læger mod Kernevåben. Læs også pensionskassens svar.

Klaus Arnung, Danske Læge mod Kernevåben
Email: k.arnung@dadlnet.dk

25. jul. 2019
3 min.

Lægernes Pensionskasse har if. den hollandske organisation Pax for Peace, gengivet i dagbladet Information den 30. marts, investeret 267 mio kr. eller ca 0,3% af formuen i virksomheder, der er involveret i fremstilling eller vedligeholdelse af atomvåben eller i militært udstyr, der skal bruges i forbindelse med atomvåben. Det drejer sig om firmaer som Boeing, Airbus, BAE Systems og Honeywell International.

Selv om disse virksomheder kun har en beskeden del af deres aktivitet inden for atomvåbensektoren og muligvis af pensionskassen kan være indkøbt som del af et bredere indeks og uden, at man har været opmærksom på deres atomvåbenaktiviteter, mener vi, at disse aktier bør sælges.

Kernevåben udgør if. WHO den største umiddelbare trussel mod menneskeheden, og ethvert brug, selv »begrænset«, vil have katastrofale humanitære og klimamæssige konsekvenser. Ethvert sundhedsvæsen vil komme til kort. Risikoen for atomkrig anses nu for at være den største i en generation.

World Medical Association (WMA) har fordømt udvikling, afprøvning, produktion mv. af kernevåben – den danske lægeforening har tilsluttet sig. FN har vedtaget en traktat, der forbyder kernevåben; når den er ratificeret af 50 lande, bliver forbuddet international gældende lov.

Pensionskassen har allerede fravalgt nogle atomvåbenproducenter, men hævder, at så længe der er tale om producenter fra lande, der har underskrevet ikkespredningstraktaten, vil den ikke forbyde eller modarbejde selskabernes udvikling og produktion af atomvåben. Dette argument taler for sig selv! De oprindelige atomvåbenmagter forpligtede sig i øvrigt i ikkespredningsaftalen til at arbejde for afskaffelse af atomvåben, en forpligtelse, der ikke er blevet efterlevet.

Det er nu på tide, at vores pensionskasse definitivt fravælger atomvåben i porteføljen, ligesom det allerede er sket med producenter af landminer og klyngebomber. Der er tusindvis af andre muligheder for at placere vores midler i profitable virksomheder, der laver produkter, der kan forbedre vores fremtid i stedet for våben, der kan udradere den.

Faktaboks

Fakta