Skip to main content

Intubationskriterier for hovedskadepatienter

Læge Per P. Bredmose, Londons Air Ambulance, HEMS. E-mail: bredmose@hotmail.com

16. apr. 2007
2 min.

Med glæde har jeg læst Jensens & Rosenstocks glimrende artikel i Ugeskrift for Læger [1], hvori de belyser problemerne ved at anvende Glasgow Coma Score (GCS) som isoleret vejledning for intubation af traumepatienter med hovedskader.

Jensen & Rosenstock konkluderer, at anvendelsen af GCS som kriterium er mangelfuld og ikke valideret. »Vurdering af behov for intubation af hovedskadepatienten« har, som Jensen & Rosenstock antyder, aldrig været formålet med GCS.

Ellis et al [2], fandt, at 31,5% af patienterne med GSC-score 13 og 14 havde intrakraniale patologiske fund, 20,5% havde intrakranial blødning, og 7% havde en læsion, som krævede neurokirurgisk intervention, og opstiller syv kriterier for intubation af traumepatienter (Tabel 1). Skønt denne artikel analyserer en »blandet traumepopulation« med reduceret GCS-scoring, understreger den Jensens & Rosenstocks konklusion: Håndtering af hovedtraumepatienten (og vurdering af behov for intubation) kræver en mere nuanceret tilgang end blot anvendelsen af en isoleret GCS-scoring.

Tabel 1. Indikation for præhospital Rapid Sequence Intubation [2] (oversat til dansk).

  1. Aktuel eller truende kompromitteret luftvej

  2. Respirationssvigt

  3. Luftvejsforurening (blod, opkast, væske)

  4. Bevidstløshed

  5. Humanitær indikation

  6. Patienter, som er uhåndterbare eller agiterede efter hovedtraume

  7. Forventet klinisk forløb

Referencer

  1. Jensen JV, Rosenstock CV. Kan Glasgow Coma Score < 9 anvendes som et selvstændig kriterium for intubation af patienter med traumer i centralnervesystemet? Ugeskr Læger 2007;169:397-9.
  2. Ellis DY, Davies GE, Pearn J et al. Prehospital rapid-sequence intubation of patients with trauma with a Glasgow Coma Score of 13 or 14 and the subsequent incidence of intracranial pathology. Emerg Med J 2007;24:139-41.