Skip to main content

Islamævl i Ugeskriftet

Afdelingslæge Zehra Özdemir, Radiologisk Klinik X, 2033, Rigshospitalet. E-mail: zoe.md@dadlnet.dk

5. maj 2008
1 min.

Ikke nok med, at man ikke kan læse avis eller se tv uden straks at blive konfronteret med det evindelige islamævl, man skal også udsættes for det i sit fagblad.

I Annette Schmidts anmeldelse af Hirsi Alis bog i Ugeskr Læger 2008;170:1500 forekommer sætninger som »Du bliver klogere på, hvor vanskeligt det er at forene islam med vores syn på verden« og »Troen påbyder den sande islamist at omvende eller dræbe de vantro. Og det er os«.

Hvem refereres der til med vores og os?