Skip to main content

Johan Hviid Andersen: Har du læsekvitteret i dag?

Gør oprør mod Ptydepe og Nysprog. Det er lige til en absurd komedie, hvad regionen finder på at udsende.

Professor, overlæge Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest – Universitetsklinik
E-mail: joande@rm.dk
Interessekonflikter: ingen

28. maj 2014
4 min.

Det er weekend. Jeg er på e-doc i en dansk region, hvis værdigrundlag er dialog, dygtighed og dristighed. Inden for den seneste måned er der kommet 64 dokumenter, som jeg og andre ansatte forventes at læsekvittere. Dokumenterne handler om mange forskellige temaer, f.eks. misbrugspolitik, virksomhedsgrundlag, strategikort, ledelsesgrundlag, proces for BUA-dialogmøder, el, ventilation og varme, brug af levende lys, kvalitetsorganisation og mange andre spændende emner, hvor titlen på nogle er indlysende, mens andre er en slags »Ptydepe«-sprog, som forfatteren, dissidenten, senere præsident i Tjekkiet Vaclav Havel allerede i 1965 skrev et skuespil om, der senere er opført i dansk tv-teater (1968 og 2001) under titlen Cirkulæret.

Johan Hviid Andersen

Havel og Orwell

Stykket er en absurd komedie om bureaukratiet, hvor man bl.a. opfinder et nyt sprog.

Det er en øvelse, som vi nu i vore dage forsøger at leve op til under betegnelser som akkreditering, den danske kvalitetsmodel o.l. I de mange e-doc’s kan vi blandt lære hvad strategikort er: Det er en Ptydepe figur, som i fine farver fylder figuren op med floskler som mission, vision, værdier (de føromtalte tre D’er), Det gode patientforløb, brugertilfredshed, medarbejdertilfredshed samt meget mere af samme skuffe. Alle sammen ord, som ingen kan sige noget negativt om eller sige, at man ikke synes er gode sager, men uden at der er noget egentligt indhold, som har noget med kvaliteten i regionens hospitalsenheder at gøre.

»Når nysprog endeligt var slået igennem og gammelsprog glemt, var det meningen, at det skulle være umuligt at tænke en kættersk tanke, det vil sige en tanke, som afveg fra Engsocs grundsætninger, i det mindste for så vidt angik de tanker, der kan udtrykkes i ord. Nysprog var således konstrueret, at det indeholdt nøjagtige og ofte meget skarpt definerede udtryk for enhver mening, som et partimedlem havde lov til at fremsætte, mens det udelukkede alle andre meninger og også muligheden for at udtrykke dem ad direkte vej. Dette opnåedes dels ved at konstruere nye ord, men først og fremmest ved at afskaffe uønskede ord og ved at berøve de ord, der blev tilbage, deres uortodokse betydninger samt i øvrigt, så vidt det kunne lade sig gøre, alle deres bibetydninger. For eksempel eksisterede ordet fri stadig på nysprog, men det kunne kun bruges i forbindelser som 'Denne hund er fri for lopper' eller 'Denne mark er fri for ukrudt'. Det kunne ikke bruges i dets gamle betydning 'politisk fri' eller 'fri til at tænke, hvad man vil', eftersom politisk frihed og tankefrihed ikke eksisterede som begreber mere, og der følgelig heller ikke fandtes betegnelser for dem«. (George Orwell i bogen 1984, 9. udgave, 3. oplag, side 237.)

Brug af levende lys

En anden e-doc omhandler brug af levende lys: Det er ikke tilladt at anvende levende lys på hospitalsenhed X. Eneste undtagelse er i forbindelse med dødsfald osv. med reference til den danske kvalitetsmodel, akkrediteringsstandarder for sygehuse 2. version – maj 2012 akkrediteringsstandard 1.8.1 – Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed. Too much of nothing.

Et tredje dokument om kvalitetsorganisationen slår formålet med denne fast: At sikre implementering af kvalitetspolitikken, herunder at sikre forankring, fremdrift, spredning og kontinuitet af kvalitetsforbedringer i institutionens ydelser. Der er næppe ansatte, som ikke synes, det lyder rigtigt, men hvad betyder det?

Der er således mange spændende emner, som jeg skal læsekvittere denne lørdag. I systemet siger man, at man bare kan klikke på det og så klikke igen på, at man har læsekvitteret, uden at man har læst det. Altså kvitterer for at man har gjort noget, som man ikke har gjort. Det er der mange, der gør, siges det. Altså at indtage positionen som en apparatjik, som gør noget, fordi nogen siger, de skal gøre det, bl.a. fordi HR-kommandoen måler afdelingernes kvalitet på, at de ansatte har læsekvitteret. Det er hul i hovedet, jeg stopper nu, og har hermed læsekvitteret for sidste gang i mit arbejdsliv. Gør oprør.