Skip to main content

Jørgen Vestbo: Peter Gøtzsches påstande om videnskabelig artikel er usande

Peter Gøtzsche mistænkeliggør forfatterne til TORCH-studiet. Svar til Peter Gøtzsches indlæg: Vildledende forskning og markedsføring af et nytteløst kombinationspræparat til rygerlunger

Professor Jørgen Vestbo, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og University of Manchester, UK.
E-mail: jvestbo@dadlnet.dk

Interessekonflikter:
Jeg har modtaget honorar fra GSK for min deltagelse i styregruppen for TORCH. Jeg har også modtaget honorar fra GSK for deltagelse i andre styregrupper – og gør det stadig, blandt andet som formand for styregruppen for SUMMIT-studiet og deltager i styregruppen for The Salford Lung Studies. Jeg har også modtaget honorar for anden rådgivning og for foredrag.
Jeg er formand for en Safetay and Data Monitoring Committee for Novartis.
Jeg har også indenfor de seneste år modtaget honorar fra Almirall, AstraZeneca, Bioxydyn, Boehringer-Ingelheim, Chiesi, Novartis, Syntaxin og Takeda for rådgivning og/eller foredrag.
Min kone, Inge Vestbo, har tidligere været ansat i GSK (1987-2004), samt i Ferring (2004-6) og AstraZeneca (2007-9).

27. jan. 2014
4 min.

Jeg ved det ikke, men måske hænger det sammen med, at lægemiddelindustrien i Peter Gøtzsches (PGs) øjne altid skal være skurke. Når man læser PGs indlæg om TORCH-studiet, er man i hvert tilfælde ikke i tvivl om, at GSK er en skurk (1).

Det har jeg egentlig ingen interesse i at kommentere, og jeg vil i det følgende ikke forholde mig til PGs omtale af GSK. Jeg har imidlertid som medlem af styregruppen for TORCH-studiet en interesse i at kommentere de faktuelle fejl, der er i PGs omtale af de 2 artikler fra TORCH-studiet (2, 3), som PG enten ikke har læst grundigt nok eller ikke har forstået.

I den primære publikation (2) var formålet at undersøge, om kombinationen af salmeterol og fluticason propionat kunne reducere dødeligheden sammenlignet med placebo i en 3-årig undersøgelse af patienter med KOL og en FEV1 < 60% af forventet værdi. Sekundært ønskede vi at undersøge effekten af kombinationen overfor hver af enkeltkomponenterne, enkeltkomponenterne overfor placebo, samt kombinationens og enkeltkomponenternes effekt på en række sekundære effektmål, først og fremmest hyppighed af eksacerbationer og livskvalitet. Protokollen kan findes på New England Journal of Medicine’s hjemmeside, og jeg er sikker på, at PG også ville have kunnet få den ’Statistical Analysis Plan’, der forelå inden studiets blinding blev ophævet, hvis han havde ønsket det. PG har ikke ret i, at designet var faktorielt. Man kunne have valgt at analysere studiet som var det faktorielt, men det var ikke en del af den forudbeskrevne plan - og som PG ved, laver man ikke analyser, der ikke er forud specificeret i analyseplanen. Den såkaldt ’misvisende analyse i resumeet’ var altså den planlagte primære analyse fra protokol og analyseplan. Den såkaldt ’korrekte analyse inde i artiklen’ var den sekundære analyse, hvor vi sammenlignede dødeligheden i gruppen, der fik fluticason propionat i monoterapi med gruppen, der fik placebo; denne analyse har intet med faktorielt design at gøre. Alt sammen tydeligt, hvis man læser artiklen.

Vedrørende post-hoc analysen af fald i FEV1 (3) anfører PG: ’De to personer, som rent faktisk skrev artiklen – en person fra GSK og en professionel ”medical writer”, …’. Dette er en løgn og en særdeles alvorlig anklage mod førsteforfatteren Bartolome Celli og de øvrige forfattere, og en uforbeholden undskyldning fra PG vil være på sin plads. Den ’medical writer’ og den person fra GSK, der nævnes, hjalp med at samle kommentarer fra alle forfattere sammen til BC under udarbejdelsen af manuskriptet, lavede den offentliggjorte figur og indsamlede erklæringer om interessekonflikter og copyright. Der står intet sted i artiklen, at den er skrevet af de to personer, derimod takkes de i acknowledgement for ’technical support’, der dækker det ovenfor beskrevne.

PG fortsætter med at mistænkeliggøre alle artiklens medforfattere og slutter med at skrive, at TORCH repræsenterer noget, der er ”uhæderligt, akademisk korrupt og skadeligt for patienterne”.

Som sidsteforfatter på primærpublikationen og medforfatter på sekundærpublikationen vil jeg bede PG om enten utvetydigt og uforbeholdent at undskylde sin løgn og de 3 sidste linjer i hans indlæg, eller gå linen ud og anmelde min adfærd til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed – hvor anklager om uhæderlighed og akademisk korruption hører hjemme. Alt andet vil være vildledning fra Peter Gøtzsches side.

Referencer

LITTERATUR

  1. Gøtzsche PC. Vildledende forskning og markedsføring. Ugeskr Læger 2014; 176: 373.

  2. Calverley PMA, Anderson JA, Celli B, et al. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2007; 356: 775-89.

  3. Celli BR, Thomas NE, Anderson JA, et al. Effect of pharmacotherapy on rate of decline of lung function in COPD: Results from the TORCH study. Am J Respir Crit Care Med 2008; 178: 332-8.