Skip to main content

Journalister i Ugeskriftet

Pens. speciallæge Helge Baden, Gentofte. E-mail: helgeb@dadlnet.dk

2. feb. 2007
1 min.

Ugeskrift for Læger. Et tidsskrift skrevet af læger for læger. Sådan var det engang. Nu er der i hvert mellem 21 og 37 spalter skrevet af journalister. Disse artikler hører bedre hjemme i dagspressen og Dagens Medicin. Udeladelse af dette stof vil medføre en besparelse for Ugeskriftets trængte økonomi og nedsætte publikationstiden for indsendte lægelige artikler.