Skip to main content

Kejsere i underbukser

Tre læger sendes på LEAN-kursus. For at finansiere det spares lægesekretæren væk og lægerne overtager sekretærarbejdet.

Reservelæge, ph.d.-studerende Thomas Emil Christensen, Rigshospitalet

26. aug. 2015
3 min.

Region H er så meget mere end en region. Det er en topprofessionel, moderne koncern i international liga. Trods stormløbet på sundhedsvæsenet og det truende kollaps har generalstaben ikke forskanset sig i en fantasiverden. Region H’s innovative tiltag løfter os med sikker hånd mod nye højder, hvilket Klinik A's skæbne er et strålende eksempel på: Klinik A har seks læger ansat. Hver læge ser 16 patienter pr. dag, og klinikken har 40 dages ventetid. Det kalder på effektivisering. RegionH har derfor pålagt klinikken at implementere LEAN. Tre læger sendes på fem dages LEAN-kursus, så 240 konsultationer (3 x 5 x 16) må aflyses. Så følger en række ugentlige LEAN-møder af en halv dags varighed for de tre læger og en ekstern LEAN-konsulent. Resultat: aflysning af 24 konsultationer om ugen (½ x 3 x 16). For at finansiere kursus og konsulent spares lægesekretæren væk, og lægerne overtager sekretærarbejdet. Nu kan lægerne kun nå 12 patienter pr. dag, men så: Varigheden af hver konsultation halveres, og vupti, nu kan hver læge pludselig nå dobbelt så mange konsultationer (24) om dagen. Takket være de McKinseyfile handelsskoleelever og deres LEAN er Klinik A's ventetid nu på 30 dage.

Det, der i virkeligheden sikrer kvaliteten, er inspektorbesøgene fra DDKM. Her gås grundigt til værks.

Patienterne kan orientere sig om »Ventet og velkommen« i de ti timers ventetid, der er reglen i RegionH's 1813-klinikker. Personalet har været på kursus, hvor de har leget med lego og lært at servicere som tjenere. Effekten er slående: De medarbejdere, der ikke har været på kursus, er alle som én vrantne, ugidelige og uforskammede, mens de, der har været af sted, er servicemindede som i Illums Bolighus.

RegionH har også styr på kvaliteten. Her har det behandlende personales uddannelse og autorisation som bekendt en underordnet betydning. Det, der i virkeligheden sikrer kvaliteten, er inspektorbesøgene fra DDKM. Her gås grundigt til værks. Her er procedurer for makulering. Og gennemrodede skraldespande uden spor af CPR-numre viser, at alt på afdelingen er i top. Navnlig fordi rygtet om det aktuelle fokusområde aldrig når afdelingen, før inspektorbesøget.

At orientere sig om patienten går som en leg efter digitaliseringen. Slå kun op i OPUS, KISO, e-jounal, patientindex, OnBase, papirjournalen, skærmen i vagtrummet, sundhed.dk, RIS, WEB1000, Xero, Excelera, EPM, FMK og LABKA, så er du oplyst om din patients viden, udvikling og seksualitet. Med spænding ser vi frem til mesterstykket: sundhedsplatformen.

»Det går bedre med kvaliteten på alle målelige parametre« for at citere en vicedirektør. Og mens vi lader den synke ind, kan vi jo øve os i at folde en hat af papir til RegionH.

Referencer

LITTERATUR

  1. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  2. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  3. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  4. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  5. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  6. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.