Skip to main content

Klart svar tak

♠ KBU læge Asger Andersen, Thoraxkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus. E-mail: asger.andersen@rn.dk

18. mar. 2010
4 min.

En kommentar til artiklen i Ugeskriftet (2009;171:3582) om at YL står ved aftalen om fireårsreglen Den gode anamnese er med til at klarlægge patientens symptomer, så man som læge kan handle bedst muligt. Det er ikke nok, at enkelte af patientens formuleringer tyder på et symptombillede, der passer til den sygdom, man håber, patienten fejler. Selvom de fleste håber, at patienten fejler noget benignt, undgår vi ikke spørgsmål, der kan afsløre den maligne sygdom.

Dette gør sig gældende i de fleste af livets aspekter. Også forholdet til familien, vennerne, kollegerne og sundhedsministeren. Nogen gange kommer man ikke til enighed. Det er heller ikke altid, man får sin vilje. Men det er efter min mening vigtigt at få konkretiseret problemet, så man kan agere bedst muligt. Derfor gør det næsten fysisk ondt endnu en gang at læse om, hvordan vores fagforening stikker hovedet i jorden i stedet for at kræve en konkretisering af den omdiskuterede fireårsregel.

Til Ugeskriftet skulle Lisbeth Lintz angiveligt have sagt at hun ikke vil stille spørgsmål alt for højt og tydeligt - for så risikerer man, at beslutningstagere i ministeriet og styrelser føler sig presset til at komme med et klart svar ... Faktisk tyder flere formuleringer fra den nuværende sundhedsminister på, at han holder en kattelem åben.

Jeg ville ønske, at vores fagforening turde drive politik på samme måde, som de driver deres lægegerning. Det kræver en uddybende anamnese for fireårsregelen med symptomdebut, -lokalisation, -varighed, -karakter, -lindrende faktorer, -forværrende faktorer og ledsagende symptomer, samt at sundhedsministeren selv har gjort noget for at bedre tilstanden.

Med andre ord: Lad os kræve et klart svar og kæmpe for en åben dør i stedet for at håbe på en åben kattelem.

> Svar:

Tak til Asger Andersen for debatindlægget. Jeg forstå godt dit ønske om klare svar og dermed kendte rammer for, hvordan du kan tilrettelægge din karriere og dit liv i øvrigt. Den nemmeste måde at skaffe dig sikkerhed for, hvilke regler der gælder for dig, er ved at overholde fireårsreglen. Altså at starte i et hoveduddannelsesforløb senest fire år efter, du er startet på den kliniske basisuddannelse, og blive speciallæge på den måde.

Men som jeg læser dit indlæg, er det ikke det svar, du efterlyser, når du ønsker dig en fagforening, der tør drive politik, og opfordrer til, at vi kræver et klart svar. For at tage det sidste først, så har vi allerede et ret klart svar fra ministeren på, hvad der sker, hvis man ikke overholder fireårsreglen. Han siger at, »læger, der ikke er begyndt på et hoveduddannelsesforløb senest fire år efter KBU, kan ikke få en hoveduddannelsesstilling og ad den vej blive uddannet speciallæge«.

Jeg tror sagtens, vi kan få ministeren til at uddybe det svar. Spørgsmålet er bare, om det svar, vi får, er et svar, vi gerne vil høre, og om det er et svar, der stiller yngre lægers medlemmer bedre, end de er i den nuværende situation. Det er min og bestyrelsens vurdering, at det er det ikke! Hvorfor? Fordi ministerens svar kun kan gå i én retning, nemlig at gøre det sværere eller umuligt at blive speciallæge, hvis man ikke overholder fireårsreglen. Det er ikke realistisk at tro, at ministeren, samtidig med at han indfører fireårsreglen med den ene hånd, undsiger reglen med den anden hånd ved at love, at det ikke får konsekvenser, hvis man ikke overholder reglen.

Som det er nu, åbner ministerens svar for, at man kan blive speciallæge ad andre veje end gennem et hoveduddannelsesforløb. Den mulighed har vi ingen interesse i at miste. Tværtimod skal vi arbejde på alle de måder, vi kan, for at minimere de negative konsekvenser af fireårsreglen. At undgå rigide regler er en af vejene, flere uddannelsesstillinger/færre uklassificerede stillinger er en anden, intensiveret karriererådgivning er en tredje. Det kan man læse mere om på www.laeger.dk > Uddannelse > Videreuddannelse > Sådan bliver du speciallæge.

Du ønsker dig »den åbne dør«. Det ønske kan jeg godt dele med dig. Det ville da være super med frit specialevalg på alle hylder og ubegrænset tid til at afprøve og vælge speciale. Men det er altså stiv modvind og op ad bakke at få opbakning til, især når der er speciallægemangel.

Med hensyn til at turde drive politik, vil jeg sige: Det tør vi godt, og vi gør det også - hver dag og hele tiden, også når det gælder veje til at overflødiggøre fireårsreglen.

Lisbeth Lintz, formand for Yngre Læger. E-mail: lli.yl@dadl.dk