Skip to main content

Klinik for illegale indvandrere bør gælde hele landet

Søren Brix Christensen, praktiserende læge, tidligere formand for Læger uden Grænser.

2. sep. 2011
3 min.

Lægeforeningen har sammen med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp oprettet en klinik i København på frivillig basis for at kunne behandle illegale indvandrere. Det er et utrolig godt initiativ, som bør udvides til hele landet.

Selvom mange behandles på sygehusene, må det ofte foregå uden registrering og opfølgning. Det er derfor meget prisværdigt, at der nu er mulighed for at behandle disse mennesker, som i dag ikke har noget sted at gå hen for at få lægehjælp.

Måske er Lægeforeningen og Røde Kors blevet klogere; for mere end 60 år siden kneb det gevaldigt med at få behandlet de tyske flygtninge i Danmark.

Læge og historiker Kirsten Lylloff beskriver i Historisk Tidsskrift 1999;(1):33-67, at Lægeforeningen i 1945 afslog at have et formelt ansvar for lægebehandling af de tyske flygtninge. »Man ville kun behandle patienter, som led af smitsomme sygdomme, som kunne true den danske befolkning, plettyfus, tyfus, paratyfus og dysenteri, og de patienter, som behøvede øjeblikkelig lægehjælp for at afværge overhængende livsfare«.

Endvidere refereres reservelægen på Blegdamshospitalet, den senere medicinaldirektør Esther Ammundsen, der skrev en indberetning om afvisningen af tyske flygtninge og især tyske børn. Hun skrev til sidst i sin rapport: »Det er meget vanskeligt at afvise disse patienter, der trænger hårdt til indlæggelse, men det er mit bestemte indtryk, at havde man blot én gang gået uden for de givne regler, var dette øjeblikkelig kendt i vide kredse og medførte nye indlæggelser«.

Når man læser i Politiken den 14.8.2011, hvordan overlæge Søren Thyboe på Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet er nødt til at udelade at registrere de illegale indvandrere med tuberkulose, for ellers kommer der en regning og flere vil henvende sig, ser det ud til at tankerne fra anden verdenskrigs afslutning er vendt tilbage.

Det kan jo ikke være rigtigt, at vi intet har lært på 66 år: At vi som læger må luske rundt, fordi vi er fanget i et system, som ikke sætter menneskeliv over registrering og regler. Vi har som læger en forpligtigelse, og derfor er det godt, at Lægeforeningen har taget handsken op.

Selvom der nu er en klinik i København, er der jo et problem i hele landet.

Jeg vil derfor opfordre til, at alle praktiserende læger og specialpraktiserende speciallæger er med til at skabe et sekundært netværk og melder tilbage til klinikken i Reventlowsgade.

Med mere end 3.000 praktiserende læger kunne det netværk, som allerede eksisterer, udvides betragteligt, ved at vi åbner vores klinikker og giver klinikken i Reventlovsgade vistationsmulighed til klinikker i resten af landet.

Lægeloven kan vel ikke gradbøjes. Lægeforeningen må arbejde for, at lægerne har lov til at yde den lægehjælp, og Sundhedsstyrelsen må bistå med dataopsamling, så lægerne kan sende omfanget af behandlinger og diagnoser ind, sådan at vi kan få overblik over problemets omfang. Således må Sundhedsstyrelsen sammen med klinikken i Reventlovsgade sørge for dataopsamling. Lægeforeningen må arbejde for, at behandling af illegale indvandrere kan ske overalt i Danmark hos de praktiserende læger samt speciallæger, uden at de kan retsforfølges, og at de om nødvendigt kan honoreres af dem, som har det egentlige ansvar.

De læger og det praksispersonale, som ønsker at hjælpe i resten af landet, kan kontakte Vibeke Lenskjold på e-mail vilen@rodekors.dk