Skip to main content

Klinisk mikrobiologi i Ugeskrift for Læger

Afdelingslæge Ulrik Stenz Justesen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

19. aug. 2011
1 min.

INTERESSEKONFLIKTER: Ingen.

Klinisk mikrobiologi er et tværgående speciale, og langt de fleste læger er i berøring med området i deres virke. Der publiceres efter min mening mange meget spændende artikler med klinisk mikrobiologiske og infektionsmedicinske vinkler i Ugeskrift for Læger.

Det er formentlig kutyme, at artikler sendes til bedømmere med ekspertise inden for det speciale, som artiklen primært omhandler. Desværre betyder det måske, at der alt for ofte er fejl i afrapporteringen af de klinisk mikrobiologiske detaljer. Nogle store, de fleste små. For læger, der holder af deres speciale, springer det i øjnene, når man støder på sådanne fejl.

Derfor et godt råd til fremtidige forfattere, overvej at alliere jer med en klinisk mikrobiolog, hvis der skal præsenteres klinisk mikrobiologiske detaljer.

Og så skal det vel i denne forbindelse nævnes, at samme problemstilling formentlig gør sig gældende for andre tværgående specialer.