Skip to main content

Knoglemetastaser

Overlæge Leif Hougaard Sørensen, Neuroradiologisk Afdeling, Århus SygehusE-mail: lsore@as.aaa.dk

9. nov. 2007
2 min.

Tak til Bonde Jensen et al (Ugeskriftet 2007;169:3753) for en udmærket statusartikel om knoglemetastaser. I en enkelt sætning nævnes, at knoglecement i en metastase kan øge stabiliteten. Det er nok en lidt stedmoderlig behandling af denne behandlingsmulighed, såkaldt perkutan vertebroplastik, som har vist sig særdeles effektiv til stabilisering, og ikke mindst har smertelindrende effekt ved metastaser i columna. Behandlingen er en minimalt invasiv, røntgenvejledt procedure, der udmærker sig ved sin enkelhed. Den kan gennemføres i lokalanæstesi, og effekten indsætter umiddelbart. Da knoglecementen hurtigt opnår fuld styrke, kan patienten mobiliseres to timer efter indgrebet. Kontraindikationerne er få, og komplikationsrisikoen er beskeden. Evt. strålebehandling kan gives umiddelbart efter til forskel fra ved kirurgisk stabilisering.

Såvel teknik som behandlingsresultater er velbeskrevet. Desværre er kendskabet til perkutan vertebroplastik begrænset i Danmark, og mange patienter får derfor ikke dette behandlingstilbud.


Referencer

  1. Burton AW, Reddy SK, Shah HN et al. Percutaneous vertebroplasty - a technique to treat refractory spinal pain in the setting of advanced metastatic cancer: a case series. J Pain Symptom Manage 2005;30:87-95.
  2. Peh WC, Gilula LA. Percutaneous vertebroplasty: an update. Semin Ultrasound CT MR 2005;26:52-64.
  3. Jang JS, Lee SH. Efficacy of percutaneous vertebroplasty combined with radiotherapy in osteolytic metastatic spinal tumors. J Neurosurg Spine 2005;2:243-8.
  4. Burton AW, Rhines LD, Mendel E. Vertebroplasty and kyphoplasty: a comprehensive review. Neurosurg Focus 2005;18:e1