Skip to main content

Kommentar til den hellige psykiatri

Kommentar til Henrik Day Poulsens (HDP) “Den hellige psykiatri” [1].

Speciallæge i psykiatri Karin Garde, Roskilde
E-mail: k.garde@dadlnet.dk
Interessekonflikter: ingen

11. jul. 2016
1 min.

Kommentar til Henrik Day Poulsens (HDP) “Den hellige psykiatri” [1].

Jeg er medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab og er enig i beslutningen om at ophøre med sponsorering fra medicinindustrien til årsmøderne. I sit indlæg beskriver HDP sin uenighed i beslutningen under brug af idylliserende vendinger om sit givende forhold til medicinalindustrien, og han giver tillige udtryk for spøjse forestillinger om anderledes tænkende kolleger: De bliver dummere (end de allerede er?), de lider af berøringsangst, de melder sig ud af virkeligheden, har et liv i en naiv kommunistisk tro på, at alt kapitalistisk er ondt og har en skjult politisk dagsorden.

HDP afholder sig – bemærkelsesværdigt – fra sagens kerne: Påvirker modtagelse af diverse goder fra industrien lægens valg af lægemidler?

Enhver romer kan købes, sagde Cæsar. At tro noget andet er en massiv undervurdering af medicinalfirmafolks intelligens.

Referencer

LITTERATUR

  1. Poulsen HD. Den hellige psykiatri. Ugeskr Læger 2016;178:1297. Ugeskriftet.dk/debat/den-hellige-psykiatri (14. jun 2016).