Skip to main content

Kommentar til Ugeskriftet vedrørende holdning

2. nov. 2005
2 min.

Jeg vil ikke forvente at Lægeforeningen og Ugeskrift for Læger blander sig i udenrigspolitik, men jeg glæder mig over politiske kommentarer fra enkeltpersoner vedrørende mellemøstproblemet. Jeg har som praktiserende læge en del palæstinensiske patienter. Jeg kan lide dem og synes det er forfærdeligt med alle de overgreb de er udsat for - også i Israel.

Derimod mener jeg at Lægeforeningen og Ugeskrift for Læger skal udtrykke en klar politisk holdning til sponsorering af lægers efteruddannelse. Min holdning er at medicinalindustrien ikke skal have noget som helst med lægers efteruddannelse at gøre.

Jeg udskriver selvfølgelig medicin til mine patienter når jeg finder, at det er den bedste behandling, men jeg ønsker ingen påvirkning i retning af valg af behandling fra medicinalindustriens side. Et medicinalfirma der sponsorerer en hel del af praktiserende lægers efteruddannelse, skriver at »vi forventer også respekt for vores mål, som er forskning i og markedsføring af lægemidler for livet«.

Hvad indebærer det at vise respekt for firmaets markedsføring af lægemidler? Kan jeg så tillade mig at være helt ligeglad med deres indtjening? Er det at vise respekt, bevidst og målrettet at søge behandling af mine patienter uden anvendelse af medicin? Jeg vil gerne overholde lægeløftet: »jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden personsanseelse«, og lægeloven: »En læge er under udøvelsen af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved økonomisk ordination af lægemidler«. Jeg føler at jeg er nødt til at være økonomisk helt uafhængig af medicinalfirmaerne.

For en praktiserende læge er der ikke mange artikler i Ugeskriftets faglige del, som jeg finder interessante. Artiklerne er for specialiserede og for lidt klinisk orienterede.

Hvis så denne del med de faglige artikler ryger på »nettet« og den samfundsorienterede og politiske del bliver udvandet og »mere strømlinet« af en politisk redaktør, vil jeg hermed sige farvel til vores gode gamle Ugeskrift.

Nørresundby, Kirsten Hallager