Skip to main content

Kommentarer til »Quality assessment of home births in Denmark«

På baggrund af kommentarerne er der publiceret en rettelse til originalartiklen i DMJ no 5/2018.

30. apr. 2018
1 min.

I Danish Medical Journal no 5/2018 er der publiceret en rettelse til originalartiklen:

Quality assessment of home births in Denmark

Sabrina Jensen, Lotte B. Colmorn, Anne-Mette Schroll & Lone Krebs

Dan Med J 2017;64(5):A5367

på baggrund af »Letter to the editor« af Ole Olsen, Jette Aaroe Clausen & Susan Bewley og »Reply to Letter to the editor« af Lone Krebs, Sabrina Jensen, Lotte B. Colmorn & Anne-Mette Schroll.

Se rettelsen samt de to indlæg på http://ugeskriftet.dk/danish-medical-journal-no-5-2018.