Skip to main content

Komplikationer til invasive undersøgelser

Speciallæge Klaus Johansen, Herlev. E-mail: klausjoh@dadlnet.dk

21. jan. 2011
2 min.

INTERESSEKONFLIKTER: Ingen

Medicinske præparaters bivirkninger er lettilgængelige, men når det kommer til information af lægen og patienten om komplikationer i forbindelse med invasive undersøgelser, er det svært at finde relevante informationer [1]. Jeg har undersøgt, hvad der forefindes af oplysninger om ni invasive undersøgelser, som hyppigt bliver foretaget: gastroskopi, koloskopi, endoskopisk retrograd kolangiopankreatograf (ERCP), perkutan leverbiopsi, ascitespunktur, koronarangiografi, knoglemarvsundersøgelse, lumbalpunktur og fostervands/moderkageprøve.

På Rigshospitalets hjemmesides patientvejledninger kan man finde oplysninger om hyppigheden af specifikke komplikationer ved gastroskopi, koloskopi, ERCP, koronarangiografi, og fostervands/moderkageprøve. Man finder imidlertid ingen oplysninger om komplikationer ved perkutan leverbiopsi, ascitespunktur, knoglemarvsundersøgelse og lumbalpunktur. I Lægehåndbogen (www.laegehaandbogen.dk) oplyses vagt, at der »stort set aldrig forekommer skader« ved gastroskopi og »næsten aldrig skader« ved koloskopi, men der er ikke oplysninger om komplikationer i forbindelse med de syv andre undersøgelser. Ugeskrift for Læger har publiceret fire »Klinisk procedure«-artikler om perkutan leverbiopsi [2], ascitespunktur [3], knoglemarvsundersøgelse [4] og lumbalpunktur [5]. Skejby Sygehus og Århus Sygehus samt Aalborg Sygehus og Odense Universitetshospital har kun patientvejledninger om komplikationer til 1-2 af de ni invasive undersøgelser. Der er således et stort behov for en samlet oversigt over oplysninger om specifikke komplikationer og deres hyppighed såvel til patienten som til lægen, der skal vurdere fordele og ulemper sammen med patienten.

Referencer

  1. Johansen K. Risici ved invasive diagnostiske undersøgelser. Månedsskr Alm Praks 2011;89:93-6.
  2. Ott P. Perkutan leverbiopsi. Ugeskr Læger 2003;165:1571-3.
  3. Christensen E. Ascitespunktur. Ugeskr Læger 2003;165:4558-9.
  4. Jurlander J. Knoglemarvsaspiration. Ugeskr Læger 2002;164:2014-5.
  5. Shorsh K, MN Binzer. Lumbalpunktur. Ugeskr Læger 2005;167:4285-6.