Skip to main content

Kræft i Danmark - en opslagsbog

Læge Knud Wilson, Strandby. E-mail: kw@frederikshavn.dk

2. feb. 2007
3 min.

Lægevidenskaben bør aldrig misbruges til politiske formål eller til propaganda for andet som økonomisk vinding.

For et par dage siden modtog jeg et hæfte: »Kræft i Danmark« fra Kræftens Bekæmpelse [1]. Jeg har læst det, og jeg er forbavset over, hvor ofte man fremhæver tobaksrygning som årsag til kræft. På 21 af 40 områder angives rygning som mulig årsag. Jeg skal på ingen måde forsvare rygning, men herved kommer hæftet til at fremstå som en form for propaganda og rejser alvorlige problemer.

1) Den ensidige fremhævelse af rygning som det centrale i mange kræftlidelser må give mange mennesker en falsk forestilling af, hvorledes de kan undgå kræft.

2) Mange kræftlidelser, som skyldes andre faktorer, vil blive tilskrevet rygning og dermed give kapitalstærke arbejdsgivere og forsikringsselskaber mulighed for at negligere forebyggende foranstaltninger og erstatninger til specielt industriarbejdere men nok også andre grupper, som rammes, og jeg skal nedenfor nævne nogle eksempler:

  1. Kræft i næse og bihuler er en udpræget erhvervssygdom, som rammer møbel- og maskinsnedkere. Sygdommens årsager har man været meget i tvivl om, men den skal utvivlsomt søges i det fine støv, som dannes, når man sliber eller på anden måde opskærer træ. Her i landet beskrevet af Hans Chresten Andersen [2].

  2. På samme måde har støv med karcinogener en central stilling ved udvikling af lungekræft. En virkning som tobaksrygning forstærker meget.

  3. Kræft i mavesækken traf jeg som ung læge, men det er længe siden, jeg har set det, og det er nok den eneste kræftform, som har været på retur. Årsagen skal formentlig søges i, at man i dag ikke bruger røgning i en udstrækning som tidligere, da man nu dybfryser i stedet. Røgning er jo en form for tjærebehandling.

  4. Ligeledes ved leverkræft er røgede madvarer noget, man bør tænke på, og her altså den tjære, som røgning indebærer.

  5. Karcinogener omsættes i leveren, og det bør man selvfølgelig tænke på ved kræft i galdeblæren, men her bør man dog nævne betændelse i galdeblæren frem for rygning.

  6. Blærekræft er en sygdom, der følger den samme kurve som lungekræft. Af hæftet [1] fremgår, at lungekræft hos mænd er stagneret i 1985, og blærekræften stagnerer i 1990. Det er interessant, og med de mange henvisninger i hæftet [1] til rygning ville en kurve over tobaksforbrug her i landet være væsentlig. Er der ikke tilsvarende ændringer i tobaksforbrug, må der være andre årsager. Der findes forskning [3], der viser, at mennesker med levercirrose udskiller karcinogener i urinen. I min tid som fængselslæge var jeg interesseret i sygdommen og foreslog en registrering af narkomaner med henblik på sammenligning med Dødsårsagsregisteret. Jeg fik tilslutning fra flere prosektorer, men det blev afslået af Kriminalforsorgens ledelse efter to års overvejelser og på grund af manglende ressourcer som angivet årsag.

Vi lever i et lille land med meget ensrettede medier. Menne-skene bombarderes med propaganda på talrige områder, som trafik, miljø, kost, terror, indsamling til velgørende formål og meget andet, der markedsføres som livsnødvendigt. I den situation er det meget væsentligt, at den lægelige forskning hviler på klare kendsgerninger.

Rygning er utvivlsomt en stærkt medvirkende faktor til lungekræft, og det er jo omkostningsfrit at bekæmpe rygning, men der findes andre stærkt medvirkende faktorer ved kræftsygdomme, og lægevidenskaben bør ikke bruges til at støtte ansvarsløst misbrug af vort samfund ved at dække over de problemer.


Referencer

  1. Clemmensen IH, Nedergaard KH, Storm HH. Kræft i Danmark En opslagsbog. København: Kræftens Bekæmpelse, 2006.
  2. Andersen HC. Eksogene årsager til cancer cavi nasi. Ugeskr Læger 1975;137:2567-71.
  3. Gelbart SM, Sontag SJ. Mutagenic urine in cirrhosis. Lancet 1980;8174:894-6.