Skip to main content

Kræftforeningen Tidslerne - en levende patientforening

Formand Marianne Tersgov, Kræftforeningen Tidslerne, Viby J. E-mail: m.tersgov@pc.dk

31. okt. 2005
2 min.

Der eksisterer flere misforståelser og fordomme omkring Kræftforeningen Tidslerne blandt sundhedspersonalet på landets hospitaler. Som konsekvens af dette tillader man f.eks. ikke vores informationsbrochure i flere onkologiske ambulatoriers venteværelser.

En af de mest udbredte misforståelser går i sin enkelthed ud på, at medlemmerne i Tidslerne afslår enhver form for lægelig behandling af deres kræftsygdomme, idet man kun går ind for alternativ behandling. Dette er ikke korrekt.

Jeg har det svært med udtrykket alternativ behandling. Et alternativ er en mulighed ud af to som gensidigt udelukker hinanden. Sådan ser virkeligheden ikke ud.

Det er et spørgsmål om både-og - ikke enten-eller. Undskyld Kierkegaard!

Jeg har mødt andre misforståelser end ovennævnte. Jeg vil derfor benytte denne enestående chance til at fortælle lidt om, hvem vi er, og hvad vi laver.

Vi er frivillige kræftpatienter, som hjælper andre kræftpatienter. Patienterne kontakter os for at få informationer om, hvordan man forebygger og lindrer bivirkninger fra den konventionelle behandling.

Andre henvender sig for at få viden om, hvordan man som kræftpatient kan styrke kroppens selvhelbredende kræfter - altså det raske.

Sluttelig er der gruppen, som ikke kan tilbydes yderligere behandling i hospitalsregi. De ønsker viden om, hvorledes de kan få den bedst mulige livskvalitet i den værst tænkelige

situation.

Tidsellinjen

Kræftpatienter besvarer de mange opkald, som ved sidste tælling udgjorde omkring 7.000 opkald om året. I al ydmyghed opfatter vi os selv som patientens »vagthund«. Vi forsøger at guide patienten uden om fælder og kvaksalvere på det »alternative« område.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonerne er en gruppe af kræftpatienter, som stiller sig til rådighed for samtaler med andre patienter.

Tidselguide

Vi har udgivet bogen »Tidselguide«, som er en bred indføring i hvad kræftpatienten selv kan gøre.

Kredse

Vi har en række aktive kredse rundt omkring i landet.

Rehabiliteringskurser for kræftpatienter

Undervisningen varetages af en læge, en sygeplejerske, en kostvejleder og en psykolog.

Bladet »Tidslerne«

Bladet udkommer fire gange om året.

Se venligst www.tidslerne.dk for yderligere oplysninger.

I de sidste par år har foreningen satset på »brobygning«. Vi samarbejder med ViFAB og Kræftens Bekæmpelse.

Jeg har set hvorledes de frivillige sætter egne behov, holdninger og tro i baggrunden for at puste blidt til den lille flamme af håb, som de mærker hos patienten, de snakker med. Det er forunderligt at se, hvorledes alle på trods af forskelligheder mødes omkring de samme værdier.